FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

18/01 | Meer geld voor minder koolstof

Start date / end date: 
18/01/2018 - 09:00 tot 13:30

ONDER HET VOORZITTERSCHAP VAN PROFESSOR TOM BAULER (ULB)

DONDERDAG 18 JANUARI 2018 | 09h00 – 13h30 | BRUSSEL | PLAATS NOG TE BEPALEN

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2018 | 09h00 – 12h30 | BRUSSEL | EUROSTATION (Zuidstation, zaal Storck)

 

In het kader van de verbintenissen conform het Akkoord van Parijs die België heeft aangegaan, zet de FRDO zijn werkzaamheden voort met betrekking tot de financiering van de nul-koolstofmaatschappij (voor een samenvatting van de twee seminaries die reeds in oktober plaatsvonden, zie http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/0510-meer-geld-voor-minder-koolstof en http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2310-meer-geld-voor-minder-koolstof). Begin 2018 zijn opnieuw twee seminaries gepland om de rol van de financiële sector, meer bepaald deze van de banken, asset managers en verschillende soorten beleggers te verdiepen.

Het seminarie van 18 januari legt het accent op de banken. Het bankkrediet is de belangrijkste hefboom van de Europese economie. Daarnaast zijn banken actief op de aandelen- en obligatiemarkt, met name via impactinvesteringen en groene obligaties. Zowel de banksector als de NGO’s die actief zijn op het gebied van duurzame financiering, identificeren een reeks wettelijke of structurele hindernissen die moeten worden overwonnen om financiën in dienst te stellen van de transitie naar nul-koolstof.

Het seminarie van 1 februari onderzoekt deze vragen verder, maar met een focus op institutionele beleggers en de investering van huishoudelijke spaartegoeden.

Het voorlopige programma van de twee seminaries zal binnenkort gepubliceerd worden op onze website en verstuurd worden per mail.

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk: