FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Agenda

juni 2022
15 juni 2022
02 juni 2022
Behandeling adviesvraag FEKP
03 juni 2022
Evaluatie en follow-up seminarie blockchain-technologie en programma seminarie FT
08 juni 2022
Ontwerpadvies 'biodiversiteit in het beleid'
17 juni 2022
Behandeling adviesvragen Fit for 55 en FEKP
21 juni 2022
28 juni 2022
Vergadering contracten NMBS/Infrabel georganiseerd door de beleidscel van minister Gilkinet voor de leden van de CRB, de NAR en de FRDO
januari 2022
07 januari 2022
10 januari 2022
Hoorzitting van de heer Peter Wittoeck over de opvolging van de COP26 en het "Fitfor55”-pakket, in het kader van de punten 7.1. en 7.2. van het ontwerp-activiteitenprogramma 2022/2023 van de FRDO
12 januari 2022
Stand van zaken en opvolging van het HVP door het kabinet Dermine
14 januari 2022
Digitale vergadering voor het opmaken van een advies "Visie Spoor 2040"
18 januari 2022
Uitwerking van het activiteitenprogramma 2022-2023
19 januari 2022
Vergadering voor het opstellen van een advies over een interfederale visie op MaaS (Mobility as a Service)
21 januari 2022
EU-AU Summit
25 januari 2022
Vergadering voor het finaliseren van het advies fumigatie
25 januari 2022
27 januari 2022
Digitale vergadering voor het opmaken van een advies "Visie Spoor 2040"
februari 2022
04 februari 2022
Digitale vergadering voor het opmaken van een advies "Visie Spoor 2040"
09 februari 2022
10 februari 2022
Voorstelling adviesvraag over het ontwerpprogramma 2023-2027 van het Nationaal Plan ter vermindering van pesticiden
10 februari 2022
Vergadering voor het opstellen van een advies over een interfederale visie op MaaS (Mobility as a Service)
15 februari 2022
15 februari 2022
21 februari 2022
Ontwerpadvies 'biodiversiteit in het beleid'
23 februari 2022
Discussievergadering over de adviesvraag inzake het ontwerpprogramma 2023-2027 van het Nationaal Plan ter vermindering van pesticiden
24 februari 2022
Vergadering voor het opstellen van een advies over een interfederale visie op MaaS (Mobility as a Service)
maart 2022
08 maart 2022
Presentatie van de adviesvraag inzake het "Fit for 55-pakket"
09 maart 2022
Vergadering voor het opstellen van een advies over een interfederale visie op MaaS (Mobility as a Service)
11 maart 2022
evaluatie webinar EU-AU Summit
11 maart 2022
Lunchvergadering
15 maart 2022
16 maart 2022
Bespreking adviesvraag over een voorstel van resolutie ter ondersteuning van de ontwikkeling van light and safe cars
16 maart 2022
Georganiseerd door het kabinet van minister Gilkinet: een reactie en verduidelijking geven op de adviezen over het ontwerp van spoorvisie 2040 die de FRDO en de CRB-NAR op resp. 8 en 9 maart 2022 officieel hebben uitgebracht
18 maart 2022
Vergadering voor het opstellen van een advies over een interfederale visie op MaaS (Mobility as a Service)
23 maart 2022
25 maart 2022
Ontwerpadvies 'biodiversiteit in het beleid'
31 maart 2022
Vergadering voor het opstellen van een advies over een interfederale visie op MaaS (Mobility as a Service)
31 maart 2022
Vergadering over de adviesvraag inzake het Fit-For-55-pakket
april 2022
22 april 2022
Ontwerpadvies 'biodiversiteit in het beleid'
25 april 2022
26 april 2022
Discussievergadering over de adviesvraag inzake het ontwerpprogramma 2023-2027 van het Nationaal Plan ter vermindering van pesticiden
28 april 2022
Virtueel vergadering advies opleiding gebruikers biociden (georganiseerd door de CRB)
mei 2022
09 mei 2022
Ontwerpadvies 'biodiversiteit in het beleid'
16 mei 2022
Vergadering over de adviesvraag inzake het Fit-For-55-pakket
17 mei 2022
19 mei 2022
Uitnodiging: De minister van Mobiliteit, de heer Georges Gilkinet, nodigt de leden van de drie Raden uit op een bijeenkomst waarop het kabinet zal toelichten hoe bij de uitwerking van de genoemde visie rekening zal worden gehouden met de opmerkingen en suggesties van de Raden, en de leden de gelegenheid zullen krijgen te reageren en hun vragen te stellen.
20 mei 2022
Vergadering via teams: bespreking organisatie van een seminarie over de minerale hulpbronnen en de overgang op energie
24 mei 2022
Online ontmoeting georganiseerd door het kabinet Dermine met de CRB, de FRDO en de NAR om een stand van zaken te doen van de uitvoering van het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) en het Plan voor Herstel en Overgang (PHO) en het Plan voor Herstel en Investering (PHI) van de federale regering
september 2022
06 september 2022
Ronde tafel 8ste Nationale Klimaatmededeling, organisatie FOD VVVL
20 september 2022
30 september 2022
oktober 2022
november 2022
22 november 2022
29 november 2022
december 2022
13 december 2022
16 december 2022