FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Agenda

januari 2022
07 januari 2022
10 januari 2022
Hoorzitting van de heer Peter Wittoeck over de opvolging van de COP26 en het "Fitfor55”-pakket, in het kader van de punten 7.1. en 7.2. van het ontwerp-activiteitenprogramma 2022/2023 van de FRDO
12 januari 2022
Stand van zaken en opvolging van het HVP door het kabinet Dermine
14 januari 2022
Digitale vergadering voor het opmaken van een advies "Visie Spoor 2040"
18 januari 2022
Uitwerking van het activiteitenprogramma 2022-2023
19 januari 2022
Vergadering voor het opstellen van een advies over een interfederale visie op MaaS (Mobility as a Service)
21 januari 2022
EU-AU Summit
25 januari 2022
februari 2022
09 februari 2022
15 februari 2022
maart 2022
april 2022
juni 2022
september 2022
20 september 2022
30 september 2022
oktober 2022
november 2022
22 november 2022
29 november 2022
december 2022
13 december 2022
16 december 2022