FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Bureau

Het bureau bestaat onder meer uit een erevoorzitter (waarvan een vertegenwoordiger deelneemt aan de vergaderingen), een voorzitter en drie ondervoorzitters.

Daarnaast stellen sinds begin 2004 de werkgeversorganisaties, vakbonden, milieu- en ontwikkelings-NGO’s beleidsverantwoordelijken aan om in het bureau te zetelen. Ook de directeur en een lid van het secretariaat nemen deel aan de vergaderingen en stellen de verslagen op. Sinds 2015 neemt een vertegenwoordiger van de wetenschappelijke wereld deel aan de vergaderingen van het bureau.

Het bureau is onder meer belast met de voorbereiding en opvolging van de Algemene Vergadering, met het ter goedkeuring voorleggen van de ontwerpadviezen van de werkgroepen, het jaarverslag en het financieel verslag aan de Algemene Vergadering, met de aanwerving van het personeel, met het nemen van belangrijke praktische beslissingen en met het leiding geven aan het secretariaat.

Het bureau komt nagenoeg elke maand bijeen.

 

Samenstelling van het bureau

  • Voorzitter: François-Xavier de Donnea
  • Ondervoorzitters: Mathieu Verjans | Vanessa Biebel | Arnaud Collignon
  • Werkgeversorganisaties: Ineke De Bisschop (VBO-FEB) | Piet Vanden Abeele (UNIZO)
  • Werknemersorganisaties: François Sana (CSC-ACV) | Christophe Quintard (FGTB-ABVV)
  • Milieuorganisaties: Benjamin Clarysse (BBL) | X (WWF)
  • Ontwikkelingsorganisaties: Naima Charkaoui (11.11.11) | Nicolas Van Nuffel (CNCD Opération 11.11.11)
  • Wetenschappelijke wereld: Brent Bleys (UGent) | Delphine Misonne (Université Saint-Louis Bruxelles)
  • Vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin: Jean-Louis Six
  • Secretariaat: Marc Depoortere (Directeur) | Fabrice Dehoux (Secretaris)