FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

01/02 | Meer geld voor minder koolstof

Start date / end date: 
01/02/2018 - 09:00 tot 12:30

ONDER HET VOORZITTERSCHAP VAN PROFESSOR TOM BAULER (ULB)

 

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2018 | 09h00 – 12h30 | BRUSSEL | EUROSTATION (Zuidstation, zaal Storck)

 

In het kader van de verbintenissen conform het Akkoord van Parijs die België heeft aangegaan, zet de FRDO zijn werkzaamheden voort met betrekking tot de financiering van de nul-koolstofmaatschappij (voor een samenvatting van de twee seminaries die reeds in oktober plaatsvonden, zie http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/0510-meer-geld-voor-minder-koolstof en http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2310-meer-geld-voor-minder-koolstof). Begin 2018 zijn opnieuw twee seminaries gepland om de rol van de financiële sector, meer bepaald deze van de banken, asset managers en verschillende soorten beleggers te verdiepen.

Het seminarie van 18 januari legt het accent op de banken. Het bankkrediet is de belangrijkste hefboom van de Europese economie. Daarnaast zijn banken actief op de aandelen- en obligatiemarkt, met name via impactinvesteringen en groene obligaties. Zowel de banksector als de NGO’s die actief zijn op het gebied van duurzame financiering, identificeren een reeks wettelijke of structurele hindernissen die moeten worden overwonnen om financiën in dienst te stellen van de transitie naar nul-koolstof.

Het seminarie van 1 februari onderzoekt deze vragen verder, maar met een focus op institutionele beleggers en de investering van huishoudelijke spaartegoeden.

FOTO'S

 

Programma

Deel 1  – De investeerders

 • 09h00 | Inleiding
 • 09h05 | Duurzaam beleggen: uitdagingen en recente ontwikkelingen | Tom Van den Berghe (Febelfin) (presentatie)
 • 09h20 | Het ontwikkelen van een investeringsbeleid voor hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden | Johan Elsen (Oikocredit) (presentatie - bijlage 1 - bijlage 2 - bijlage 3)
 • 09h35 | Institutioneel geld aan het werk voor een duurzame toekomst | Sebastien Mortier (Fairfin) (presentatie)
 • 09h45 | Het uitwerken van een duurzame tweede pensioenpijler voor zelfstandigen | Anneleen De Bonte (Fairfin) (presentatie)
 • 09h55 | De  rol van de Europese centrale bank | Stanislas Jourdan (Positive Money) (presentatie)
 • 10h15 | Q & A
 • 10h25 | Café

Deel twee – De instrumenten en het reglementaire kader

 • 11.00 u | Het « 2°C investing » initiatief  | Jan Vandermosten (WWF EU) (presentatie)
 • 11.15 u | De green bonds et de instrumenten voor gegarandeerde prijs | Pierre-Emmanuel Noel (EIB) (presentatie)
 • 11.30 u | De koolstofprijs | Vincent van Steenberghe (FOD Leefmilieu) (presentatie)
 • 11.45 u | Het belang van financiële stabiliteit voor de koolstofvrije transitie | Eric De Keuleneer (ULB) (presentatie)
 • 12.05 u | Panel
 • 12.35 u | Q & A
 • 12.50 u | Conclusies | Magda Aelvoet
 • 13.00 u | Lunch

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk: