FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

05/10 | Meer geld voor minder koolstof

Start date / end date: 
05/10/2017 - 09:00

MEER GELD VOOR MINDER KOOLSTOF

Seminaries over de financiering van de transitie

DONDERDAG 5 OKTOBER 2017 | 09.00 – 12.15 UUR | BRUSSEL | KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK | PARKROOM

Het klimaatakkoord van Parijs zet ons ertoe aan onze broeikasgasemissies fors te verminderen:  we moeten evolueren naar een lagekoolstofmaatschappij, maar dat heeft een prijs. Om die in te kunnen schatten, en te bekijken hoe we de financiering vorm kunnen geven, organiseert de FRDO vier seminaries dit najaar, de eerste op 5 oktober en 23 oktober.  De raad was begin dit jaar reeds actief in dit domein, met een advies over de financiering van energierenovatie van openbare gebouwen (30 mei 2017) en een seminarie over investeringen en begroting/schuldenlast van 22 juni 2017 (zie http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/2206-verslag voor een verslag).

Het seminarie van 5 oktober bekijkt eerst de omvang van de investeringen die tegen 2050 nodig zijn om het koolstoftijdperk achter ons te laten. Dan komen de criteria aan bod waaraan deze investeringen dienen te beantwoorden : die zijn niet enkel financieel van aard (rendabiliteit, risicobeheer) maar ook maatschappelijk (bijdrage tot de strijd tegen de klimaatveranderingen).

Programma

 • 09.00 u | Ontvangst en registratie van de deelnemers
 • 09.30 u | Welkomswoord van de voorzitter
 • 09.35 u | Raming van de vereiste investeringen in België (deel 1) | Quentin JOSSEN en Pascal VERMEULEN (CLIMACT)) (PRESENTATIE)
 • 10.00 u | Discussie
 • 10.10 u | Raming van de vereiste investeringen in België (deel 2) | Dominique GUSBIN (FEDERAAL PLANBUREAU) (PRESENTATIE)
 • 10.35 u | Discussie
 • 10.45 u | Koffie
 • 11.05 u | Hoe wordt private financiering gemobiliseerd en gemeten ? | Koen RADEMAEKERS (TRINOMICS) (PRESENTATIE)
 • 11.30 u | Paneldiscussie
 • 11.50 u | Conclusies van de voorzitter
 • 12.00 u | Broodjeslunch/netwerkmoment

FOTO'S

VERSLAG (fr)| SAMENVATTING (nl)

De presentaties van Quentin Jossen, Pascal Vermeulen en Dominique Gusbin worden gegeven in het Frans. De presentatie van Koen Rademaekers wordt gegeven in het Nederlands.

Er wordt geen simultaanvertaling voorzien.

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk :
Voor het seminarie van 5 oktober via de link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/740 .

Vanzelfsprekend mag u deze uitnodiging overmaken aan andere geïnteresseerden en verspreiden binnen het eigen netwerk.

Het volgende seminarie vindt plaats op 23 oktober en vertrekt vanuit enkele concrete gevallen van financiering in België en het buitenland om de vraag te stellen wie de transitie kan financieren, en op welke manier. Wat is de rol van ondernemingen, overheden en burgers? Is het investeringsbeleid van de financiële wereld klimaatvriendelijk, vormt het een hefboom voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij?

Inschrijven voor het seminarie van 23 oktober kan via de link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/741 .

Indien u inhoudelijke vragen heeft, kunt u terecht bij Nathalie Boucquey (Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be – 02/743 31 51). Voor logistieke vragen kunt u terecht op het algemene mailadres en telefoonnummer (chris.schuurmans@frdo.be  – 02/743 31 50).