FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

05/10 | Welke definitie van ‘groen’ voor de financiering van de transitie in België?

Start date / end date: 
05/10/2018 - 09:30

Vrijdag 5 oktober 2018 | 09.30u - 16.00u | Brussel | Eurostation (Zuidstation, zaal Storck)

 

In het kader van zijn werkzaamheden over de financiering van de transitie, organiseert de Federale raad voor Duurzame Ontwikkeling op 5 oktober een seminarie over de definitie van “groen”. Welke activiteiten kunnen door een als ‘groen’ benoemd financieel product gefinancierd worden – of niet ? Hoe zal de toekomstige Europese taxonomie in België toegepast worden en wat zal haar impact over de financiering van de transitie in ons land zijn (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_en.htm )?

Het seminarie zal specialisten in duurzaam financieren bijzonder interesseren.

Presentaties door de Europese Commissie, door leden van de Technical Expert Group on Sustainable Finance, en door gespecialiseerde consultants zijn voorzien. Ze zullen gevolgd worden door tussenkomsten van verschillende actoren die te maken hebben met de Europese taxonomie in België: milieu-NGOs, professionals van de financiële sector, consumenten, rating agencies, federale overheid en financiële toezichtoverheden.

 

Programma (onder voorbehoud)

 • 09.00u | Ontvangst en registratie van de deelnemers
 • 09.30u | Opening van het seminarie (Brent BLEYS, UGent)
 • 09.35u | Welkomstwoord en introductie (François-Xavier de DONNEA, Voorzitter van de FRDO)
 • 09.40 u | De totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (Barbara GABOR, Europese Commissie)
 • 10.05 u | Koolostofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (NN, Europese Commissie)
 • 10.30 u | De definitie van “groen” in het kader van groene financiering (Annica COCHU, Adelphi)
 • 11.00 u | Koffie
 • 11.20 u | Implicaties van de voorgestelde verordeningen voor de financiering van de transitie in Europa I (Asdine EL HABBASSI, BUSINESSEUROPE)
 • 11.40 u | Implicaties van de voorgestelde verordeningen voor de financiering van de transitie in Europa II (Mireille MARTINI, Finance Watch)
 • 12.00 u | Discussie
 • 12.30 u | Broodjeslunch
 • 13.30 u | Bijdrage van de Europese Investeringsbank (Jean-Luc Filippini en Pierre-Emmanuel NOEL, Europese Investeringsbank)
 • 14.10 u | Bijdrage van de Federale Overheidsdienst Financiën (Ariane MEUNIER, FOD Financiën)
 • 14.30 u | Risico’s en opportuniteiten van klimaatverandering voor de financiële sector in Belgie I (Nationale Bank van België, TBC)
 • 15.00 u | Risico’s en opportuniteiten van klimaatverandering voor de financiële sector in België II (FSMA, TBC)
 • 15.30 u | Discussie
 • 16.00 u | Conclusies (Brent BLEYS, UGent)
 • 16.10 u | Einde van het seminarie

 

De taal van het seminarie is het Engels. Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk.

U kunt deze datum al noteren in uw agenda of u reeds inschrijven via de link: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/814/

Voor vragen kunt u terecht bij Nathalie Boucquey (+32 2 743 31 51 – nathalie.boucquey@frdo-cfdd.be )