FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

09/09 | Fiscaliteit en subsidies: hinderen of versnellen zij de energietransitie?

Start date / end date: 
09/09/2016 - 09:30

Fiscaliteit en subsidies: hinderen of versnellen zij de energietransitie?

De mogelijkheden van fiscaliteit en subsidies voor de energetische renovatie van gebouwen

Vrijdag 9 september 2016 | 9.30 – 13.00 u | Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Royal Sky Room 1

Dit seminarie vormt het sluitstuk van de cyclus van drie evenementen die de FRDO heeft georganiseerd over de financiering van de energetische renovatie van gebouwen. De documenten met betrekking tot de andere seminaries vindt u hieronder:

 

09.30 u | Inleiding

Magda Aelvoet

09.35 u | Welke invloed hebben fiscaliteit en subsidies op de energetische renovatie van gebouwen in België? 

Zijn fiscaliteit en subsidies – of ze nu federaal of gewestelijk zijn – goede stimuli voor een diepgaande energetische renovatie van gebouwen? Moet het stelsel geheroriënteerd worden met dat doel?
Spreker: Christian Valenduc (Hoge Raad van Financiën) (presentatie)

10.00 u | Welke financieringsbehoeften zijn er om te komen tot een energetisch performant gebouwenpark? 

Een goede visie over de nodige financiële middelen om te komen tot een energetisch performant gebouwenpark zal een inschatting geven van de omvang van de uitdaging.
Spreker: Julien Pestiaux (Climact) (presentatie)

10.30 u | Koffiepauze

10.50 u | Moedigen het fiscaal systeem en de subsidies de energetische renovatie van gebouwen aan?  

Het oordeel van mensen op het terrein. Wat verwachten ze van de federale en regionale overheden om hun werk te vergemakkelijken?
Spreker: Jean-Pierre Liebaert (Confederatie Bouw) (presentatie)

11.20 u | Panelgesprek

Paneldiscussie met de sprekers en de vertegenwoordigers van de verschillende overheden (reactie op de verwachtingen van de actoren op het terrein, daarna debat met het publiek).

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Joël Solé (Leefmilieu Brussel, Hoofd van de afdeling energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen)
  • Waals Gewest: Jean Van Pamel (Inspecteur-generaal Departement energie van DGO4 – ruimtelijke ordening, huisvesting en energie).
  • Vlaams Gewest: Ellen Moons (Vlaams Energieagentschap)

12.15 u | Besluit

Prof. Jean-Pascal van Ypersele

12.30 u | Broodjeslunch

 

FOTO'S