FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

12/10 | De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Start date / end date: 
12/10/2018 - 09:30 tot 15:30

Residence Palace, Brussel | vanaf 09.30 u tot en met 15.30 u

Luchtverontreiniging heeft veel negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid. Zelfs gezonde mensen worden geconfronteerd met verminderde ademcapaciteit op dagen met sterk vervuilde lucht.  Fijnstofdeeltjes komen in de luchtwegen terecht en veroorzaken daar inflammatie. Deze ontstekingen kunnen zich ook verder verspreiden naar andere organen. Men heeft lang gedacht dat luchtverontreiniging vooral longaandoeningen veroorzaakte, maar ondertussen werd ontdekt dat de impact op hart- en bloedvaten nog veel groter is en er zowel  langetermijn-  maar ook  belangrijke kortetermijneffecten zijn. Luchtverontreinigingspieken gaan gepaard met een significante toename van het aantal hartaanvallen. Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de effecten van luchtverontreiniging. Recent onderzoek toont aan dat het effect van luchtverontreiniging al begint te spelen vanaf de conceptie en gelinkt kan worden aan het risico op vroeggeboorte, een lager geboortegewicht en reeds veranderingen op het celniveau (telomeren). Het verhoogt eveneens het risico op de ontwikkeling van astma, allergieën en endocrinologische wijzigingen. Maar ook effecten in de hersenen en het cognitieve functioneren werden vastgesteld.  Niet alleen kinderen zijn extra kwetsbaar, maar ook bepaalde risicogroepen en zeker oudere mensen. Recente onderzoeken tonen correlaties met dementie en longkankers bij niet-rokers, ... In België dreigen we gemiddeld 9 maanden vroeger te sterven, maar misschien is het verlies van levenskwaliteit en vooral ziek oud worden een erger risico.

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) heeft verschillende wettelijke opdrachten, waaronder beleidsaanbevelingen formuleren voor de federale overheid , maar ook sensibiliseren en informeren van burgers, particulieren en openbare organisaties inzake duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft de FRDO ook een forum- en dialoogfunctie. Deze conferentie sluit enerzijds aan op de FRDO-conferentie over de effecten van de klimaatverandering op de gezondheid van oktober 2017 en anderzijds op de bijdrage van de Raad via een advies aan het informatieverslag over governace inzake luchtkwaliteit van de Senaatscommissie transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden. Een panel waarin zowel de federale als de regionale beleidsniveaus samengebracht worden is  dan ook een logisch sluitstuk van deze conferentie.

FOTO'S

VERSLAG

Het programma:

Onder leiding van Jean-Pascal van Ypersele (UCL) en Delphine Misonne (Université Saint-Louis)

 • 09.30 - 09.35 | Introductie
 • 09.35 - 10.55 | Effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid (luchtwegen, cardio-vasculair, hersenen, DNA, kanker. ..): resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek. Sprekers: 
  • Tim Nawrot (NL), milieu-epidemoloog UHasselt en Pneumologie KUleuven (presentatie)
  • Catherine Bouland (FR), onderzoekster en professor  environmental health at ULB School of Public Health (presentatie)
  • Jean-François Argacha (FR), cardioloog en onderzoeksverantwoordelijke VUB – multidisciplinaire studie cardio-vasculaire effecten luchtverontreining (presentatie)
  • Gudrun Koppen (NL), senior scientist VITO (presentatie)
 • 10.55 - 11.15 u | Koffiepauze
 • 11.15 - 11.35 u | Het recht op de bescherming van een gezonde lucht – juridisch kader van het luchtbeleid door Delphine Misonne (FR)(11.15 – 11.35 u) (presentatie)
 • 11.35 - 11.55 u | Financieel luik: kosten luchtverontreining. Wat zijn de kosten van luchtverontreiniging in termen van menselijk lijden, aan de sociale zekerheid en de economie? Wat leveren maatregelen en investeringen ten voordele van een betere luchtkwaliteit op (Sternrapport voor de gezondheid)? Kosten/batenanalyse? Hoe win-winsituaties creëren? Best practices in de verschillende regio’s? Verband met klimaatverandering en de mobiliteitsproblematiek? | Spreker: Luc Int Panis – onderzoeker VITO en Uhasselt (NL) (presentatie)
 • 11.55 - 12.30 u | Vragen en antwoorden
 • 12.30 - 13.15 u | Pauze: broodjeslunch
 • 13.15 - 13.35 u | Voorstelling van het FRDO-advies Governance inzake lunchtkwaliteit (link: https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018...)(FR) (presentatie)
 • 13.35 - 13.55 u | Presentatie van het informatieverslag over governance inzake luchtkwaliteit van de Senaatscommissie transversale aangelegenheden – Gewestbevoegdheden door Joris Poschet waaraan de FRDO ook een bijdrage geleverd heeft via het eerder voorgestelde advies (zie link en uitleg verder in tekst)(NL) (presentatie)
 • 13.55 - 14. 45 u | Paneldebat met vertegenwoordigers van de verschillende beleidsniveaus met als hoofdthema de noodzaak van een betere coördinatie en samenwerking van de verschillende beleidsniveaus om tot een betere luchtkwaliteit te komen, met onder andere deze vragen:
  • Welke lessen kunnen de beleidsverantwoordelijken trekken uit de aanbevelingen van de experts, het FRDO-advies en het informatieverslag van de Senaatscommissie en en hoe kunnen zij burgers, stakeholdergroepen en bedrijven ondersteunen zodat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid wil en kan opnemen om samen de vlucht vooruit te nemen?
  • Hoe kan het beleid beter gecoördineerd worden?
  • Hoe kunnen de beleidsniveaus beter samenwerken en elkaar versterken?
 • 14.45 - 15.20 u | Vragenronde van publiek met sprekers
 • 15.20 - 15.30 u | Conclusies

Er is simultaanvertaling voorzien. Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via de link: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/802/ .

Het  ‘Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid’ van de Senaatscommissie transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden is online raadpleegbaar en  bestaat uit verschillende delen.   Deel 6-391/4 bevat de verslagen van de hoorzittingen met o.a. verschillende medische experten. Het eigenlijke informatieverslag, deel 6-391/2 bevat dan onder andere de juridische en feitelijke context en voorstellen van aanbevelingen,... In dit deel werd ook het advies van de FRDO voor het informatieverslag opgenomen. Het werd goedgekeurd op 9 juli 2018 en u kan het weervinden via de link:
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22130&LANG=nl

Voor vragen kunt u terecht bij Korneel Ampe (02/743 31 50 – korneel.ampe@frdo-cfdd.be).

 

De FRDO respecteert de privacy-wetgeving. Indien u zich inschrijft voor een evenement geeft u de toestemming om uw persooonsgegevens op te slaan en te gebruiken om u informatie te bezorgen over het evenement en de toekomstige activiteiten van de FRDO via de nieuwsbrieven en uitnodigingen.  Indien u zich uitsluitend voor een evenement wil inschrijven, maar daarna niet meer gekontakteerd wil worden door de FRDO, gelieve dan  een mailtje te sturen naar mail@frdo-cfdd.be. Wij geven uw persoonsinformatie nooit door aan derden. U kan meer informatie over wat wij doen met uw gegevens vinden in het FRDO-privacy-charter. U  kan ten alle tijde uw gegevens raadplegen of wijzigen of u uitschrijven via een mailtje met als onderwerp “uitschrijven” aan mail@frdo-cfdd.be .