FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

12/10 | De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Start date / end date: 
12/10/2018 - 09:30 tot 15:30

Residence Palace, Brussel | vanaf 09.30 u tot en met 15.30 u

Luchtverontreiniging heeft veel negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid. Zelfs gezonde mensen worden geconfronteerd met verminderde ademcapaciteit op dagen met sterk vervuilde lucht.  Fijnstofdeeltjes komen in de luchtwegen terecht en veroorzaken daar inflammatie. Deze ontstekingen kunnen zich ook verder verspreiden naar andere organen. Men heeft lang gedacht dat luchtverontreiniging vooral longaandoeningen veroorzaakte, maar ondertussen werd ontdekt dat de impact op hart- en bloedvaten nog veel groter is en er zowel  langetermijn-  maar ook  belangrijke kortetermijneffecten zijn. Luchtverontreinigingspieken gaan gepaard met een significante toename van het aantal hartaanvallen. Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de effecten van luchtverontreiniging. Recent onderzoek toont aan dat het effect van luchtverontreiniging al begint te spelen vanaf de conceptie en gelinkt kan worden aan het risico op vroeggeboorte, een lager geboortegewicht en reeds veranderingen op het celniveau (telomeren). Het verhoogt eveneens het risico op de ontwikkeling van astma, allergieën en endocrinologische wijzigingen. Maar ook effecten in de hersenen en het cognitieve functioneren werden vastgesteld.  Niet alleen kinderen zijn extra kwetsbaar, maar ook bepaalde risicogroepen en zeker oudere mensen. Recente onderzoeken tonen correlaties met dementie en longkankers bij niet-rokers, ... In België dreigen we gemiddeld 9 maanden vroeger te sterven, maar misschien is het verlies van levenskwaliteit en vooral ziek oud worden een erger risico.

Veel wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid staat nog in de kinderschoenen. Tijdens deze conferentie zullen medische experts u de huidige stand van zaken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in dit domein presenteren en hun verwachtingen en aanbevelingen voor de beleidsverantwoordelijken geven.  Verder zal nagegaan worden wat luchtverontreiniging kost aan de samenleving en welke winst maatregelen en investeringen ten voordele van een betere luchtkwaliteit zouden kunnen opleveren. Het juridisch kader wordt behandeld. Het FRDO-advies en het informatieverslag over governance en luchtkwaliteit  van de Senaatscommissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden van de Senaat, waaraan de FRDO heeft bijgedragen via het FRDO-advies zullen eveneens aan bod komen.

Ten slotte mag u zich aan een panelgesprek verwachten. Hopelijk mogen we van de beleidsverantwoordelijken vernemen welke lessen zij kunnen trekken en hoe zij burgers, stakeholdergroepen en bedrijven kunnen ondersteunen, zodat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid kan en wil opnemen om samen de vlucht vooruit te nemen? Hoe kan het beleid beter gecoördineerd worden? Hoe kunnen de beleidsniveaus beter samenwerken en elkaar versterken? …

Het definitieve programma zal zo spoedig mogelijk op onze website gepubliceerd worden en overgemaakt worden per mail. Er is simultaanvertaling voorzien. Deelname is gratis, maar inschrijving noodzakelijk.

 

U kunt deze datum al noteren in uw agenda of u reeds inschrijven via de link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/802/ .

Voor vragen kunt u terecht bij Korneel Ampe (02/743 31 50 – korneel.ampe@frdo-cfdd.be).

Vrijdag 12 oktober 2018 vanaf 09.30 u tot 15.30 u| Residence Palace, Brussel