FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

15/12 Jaarforum | Steden in transitie : duurzamer en koolstofarm!

Start date / end date: 
15/12/2015 - 09:00

Jaarforum 2015 | Steden in transitie : duurzamer en koolstofarm!

 

Welk beleid en welke vormen van samenwerking opstarten om de klimaatimpact van steden te  verkleinen en hen tegelijk duurzamer te maken?

 

FOTO'S

 

Programma

 

Inleiding | 09.15 – 09.30 u

Inleiding van het forum door minister van energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marie-Christine MARGHEM

De verschillende sessies worden voorgezeten door Magda Aelvoet, voorzitster van de FRDO, en Sabine Denis, codirectrice The Shift

Sessie 1 | 09.30 – 11.15 u
 • Elise STEYAERT, Beleidsadviseur en coördinator financiering energie- en klimaatplannen, Climate Alliance | Holistisch klimaatbeleid: voorbeelden van het lokale niveau en het Burgemeestersconvenant? (presentatie)
 • Frédéric DOBRUSZKES, onderzoeker en docent aan de ULB | Mobiliteit in Brussel: een economische, sociale en ecologische uitdaging (presentatie)

Transport is een van de belangrijkste veroorzakers van broeikasgassen in de stad. De stedelijke congestie heeft ook een negatieve invloed op de economische activiteit en het welzijn van de bevolking, met name op gezondheidsvlak. Welke zijn de belangrijkste hindernissen die een efficiënt beheer van de mobiliteit in Brussel bemoeilijken? En hoe stemmen de verschillende beleidsniveaus hun acties op elkaar af om deze belangrijke uitdaging in onze hoofdstad aan te pakken?

 • Veerle DOSSCHE, attaché op het kabinet van milieu, klimaat, energie en Noord-Zuidbeleid van de stad Gent | Gent ‘klimaatneutraal: via de grote poort of langs een hindernissenparcours (presentatie)

De stad Gent heeft zichzelf als doel gesteld ‘klimaatneutraal’ te worden tegen 2050. Een stad heeft heel wat hefbomen om in zo’n doel te slagen, maar lokale overheden botsen soms op een aantal hindernissen bij het omzetten van hun klimaatbeleid. We bekijken de mogelijkheden van samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus om die hindernissen weg te werken.

 • Delphine FONTENOY, speciaal afgezante bij Espace Environnement | De milieu-impact van de lokale  besturen in Wallonië verminderen

Hoe kan het EcoTeam de ecologische voorbeeldfunctie van de Waalse publieke diensten versterken? (presentatie)

 • Patrick BOUCNEAU, coördinator duurzame ontwikkeling provincie Limburg  | Ondersteuning van de provincies voor meer koolstofarme gemeenten in Vlaanderen (presentatie)

We bekijken wat de Vlaamse provincies doen op het terrein om de acties van de gemeenten te ondersteunen: ervaringen, wat gebeurt er al, wat zou er nog verbeterd kunnen worden, …

Koffiepauze | 11.15 – 11.45 u
Sessie 2 | 11.45 – 12.20 u

Voorstelling van twee studies besteld door The Shift: inleiding door Sabine DENIS

 • Vanessa de Marneffe (ECORES) | De civiele samenleving in transitie en hun partnerschap met de ondernemingen (presentatie)
 • Nathalie Crutzen, professor aan de Universiteit van Luik | De rol van bedrijven in initiatieven voor ‘smart and sustainable cities’ in België (presentatie)
Panel 2 | 12.30 – 13.00 u: | Welke acties en welk beleid om de transitie te versnellen? (verslag)

Panel met vertegenwoordigers van het middenveld (werkgevers, werknemers, NGO's, jongeren, …): welke acties voor de vertegenwoordigers van het middenveld, wele boodschap voor de beleidsverantwoordelijken?

 • Christophe Schoune , secretaris-generaal IEW
 • Mathieu Verjans, nationaal secretaris ACV
 • Emanuel Marreel, Agoria Smart Cities Project
 • Nicolas Tsurukawa (Conseil de la jeunesse), Bio-ingenieur
 • Dirk Van de Poel, voorzitter van TransitieNetwerk Middenveld
 • Mayliss François
Einde | 13.00 – 13.10 u

Slotwoord van het forum door Magda Aelvoet, FRDO-voorzitster.

Lunch

 

LINKS

 

Praktisch

 • Dinsdag 15 december 2015
 • Gotische zaal, stadhuis Brussel, Grote Markt
 • Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht, via een mail naar chris.schuurmans@frdo.be.