FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

16/03 | Jaarforum | Schakel naar een hogere energieversnelling

Start date / end date: 
16/03/2017 - 09:00

Schakel naar een hogere energieversnelling

Investeren in de transitie naar energiezuinige gebouwen

JAARFORUM VAN DE FRDO OP 16 MAART 2017 |

Pacheco Center (Financietoren), Pachecolaan 13, 1000 Brussel

Het wordt steeds urgenter om de financiering van een transitie naar een lagekoolstofmaatschappij te garanderen die zal zorgen voor forse reducties van broeikasgasemissies, zoals gevraagd door het klimaatakkoord van Parijs. In België is de energieprestatie van gebouwen – en zeker van de gebouwen gebruikt door de federale publieke diensten – sterk ondermaats. Bijgevolg wordt dit een prioriteit voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Om de financiële drempels bij de renovatie van deze gebouwen concreet in kaart te brengen, liet de raad een studie uitvoeren waarbij een groot aantal actoren werd betrokken. Verder bouwend op de drie seminaries die de raad organiseerde over energetische renovatie, richt het jaarforum van 16 maart zich nu op de voorstelling van de aanbevelingen uit deze studie. Die moeten passen in een coherente langetermijnvisie.

Tijdens het jaarforum zullen we onder meer bekijken hoe een energetische renovatie milieu- en socio-economische voordelen kan opleveren. De instrumenten die de verschillende beleidsniveaus in kunnen zetten worden bediscussieerd in de context van een vastgoedbeleid dat coherent is met de doelstellingen van de nieuwe 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling. Vervolgens zullen we ook meer te horen krijgen over hoe een aantal Europese financiële instellingen bijdraagt aan de transitie naar een lagekoolstofmaatschappij, met name door het mobiliseren van privémiddelen. Ten slotte zal een panel bestaande uit sleutelspelers betrokken bij de energetische renovatie van gebouwen in België debatteren over de aanbevelingen en praktijkervaringen die tijdens het forum worden voorgesteld.

Programma

voorzitter: prof. Jean-Pascal van Ypersele (UCL) (voorzitter werkgroep energie en klimaat FRDO)

09.00 u |  Ontvangst en registratie van de deelnemers & welkomstkoffie

09.30 u |  Introductie door prof. Jean-Pascal van Ypersele (UCL) (voorzitter werkgroep energie en klimaat FRDO)

09.35 u |  Voorstelling van de studie gefinancierd door de FRDO (30’ + 5’ Q&A)

 • De financiering van de energierenovatie van gebouwen met een publieke functie: knelpunten en mogelijke oplossingen | Annick GOMMERSBarbara DE KEZEL en Luc WITTEBOLLE Tractebel/Engie en association avec SuMa Consulting et EY (Antwerpen) (presentatie) (STUDIE)

10.10 u | Financieringservaringen in Europa  (15’ + 5’ Q&A)

 • Het financieren van energierenovatie in de gemeenten en de publieke bedrijven door de KfW Bank | Dominik BACH, Liaison Office to the EU, KfW Bankengruppe (Frankfurt a./M.) (presentatie)

10.30 u | Koffie

10.55 u | Financieringservaringen in Europa   (vervolg)

 • Het financieren van de renovatie van het gebouwpatrimonium van lokale overheden in Frankrijk | Hubert BRIAND, Direction des Investissements et du Développement Local, Caisse des Dépôts et Consignations (Paris) (presentatie)
 • De uitvoering van het PF4EE instrument van het LIFE programma in België | Joost DECLERCK, Promotor Energy Efficiency, Belfius Bank (Brussel) (presentatie)

11.35 u | Slotpanel: Investeren in de transitie in België

                Debat met:

 • Laurent SCHINCKUS, Head of Structured and Real Estate, ING Lease Belgium
 • Laurent VRIJDAGHS, Algemeen beheerder, Regie der Gebouwen
 • Christophe MADAM, Responsable de la Cellule Energie, Fédération Wallonie-Bruxelles
 • Joël SOLÉ, Hoofd van de afdeling energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, Leefmilieu Brussel BIM
 • Ellen MOONS, Beleidsthemabeheerder Rationeel Energiegebruik, Vlaams Energieagentschap
 • Jochen DE SMET, Raadgever minister Bart Tommelein
 • Quentin JOSSEN, Climact, Onafhankelijk raadgever voor het Waalse Gewest
 • Monique GLINEUR, Directie duurzame gebouwen, Waals Gewest

13.00 u | Broodjes & netwerkmoment

14.00 u | Einde van het Forum

FOTO'S

discussie: #renovplus

Inschrijven: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/689/