FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

17/06 | Corporate Sustainability Reporting: recente ontwikkelingen

Start date / end date: 
17/06/2021 - 10:30 tot 15:30

Donderdag 17 juni 2021 | 10.30 tot 15.30 uur | Webinar van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) en van de Duitse raad voor duurzame ontwikkeling (RNE) met de steun van het het EEAC-netwerk

Achtergrond

Sinds de lancering van het Europees plan voor duurzame financiering vraagt de financiële sector verbeterde informatie over de blootstelling van ondernemingen aan duurzaamheidsrisico’s. Verschillende stakeholders denken dat ondernemingen zich voor hun sociale en milieu-impact beter zouden moeten verantwoorden. Ondernemingen worden geconfronteerd met toenemende transparantieverplichtingen en beschouwen de daaraan gerelateerde rapporteringskosten als te hoog.

Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe corporate sustainability reporting-richtlijn (CSRD) en het voorstel voor een EU-standardisatie voor duurzaamheidsverslaggeving zouden deze diverse verwachtingen en bezorgdheden moeten beantwoorden. 

Doel van het webinar

Om u meer informatie te bezorgen over deze initiatieven en hun gevolgen voor de financiële sector, voor de stakeholders van duurzame ontwikkeling en voor de bedrijven organiseren de Federale raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) en de Duitse raad voor duurzame ontwikkeling (RNE) een webinar op 17 juni met de ondersteuning van het EEAC-Netwerk. De voormiddagsessie wordt besteed aan de Europese hervormingen voor duurzaamheidsverslaggeving, en de namiddagsessie aan hun praktische gevolgen op nationaal vlak.

HET WEBINAR HERBEKIJKEN (voormiddag)

HET WEBINAR HERBEKIJKEN (namiddag)

Programma

10.30 – 12.00 u | EU-hervormingen voor sustainability reporting

Inleiding

 • François-Xavier de Donnea, Voorzitter van de FRDO
 • Arnau Queralt-Bassa, Voorzitter van het EEAC-Netwerk
 • Jean-Pascal van Ypersele, Covoorzitter van  de werkgroep Financiering van de transitie van de  FRDO

Het voorstel van de Commissie voor een corporate sustainability reporting-richtlijn (CSRD) en het voorstel voor een Europese standardisatie voor sustainability reporting

 • Malgorzata Feluch, DG FISMA van de Europese Commissie

Commentaren en debat

 • Jean-Paul Servais, Voorzitter van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA), Vicevoorzitter van de IOSCO Board en Voorzitter van de IFRS Monitoring Board
 • Aleksandra Palinska, Finance Watch
 • Philippe Lambrecht, Secretaris-generaal en executive manager van het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) (presentatie)
 • Kerstin Lopatta, Universiteit van Hamburg

Vragen van de deelnemers

 

14.00 – 15.30 u | Inzichten over EU aspecten | Sustainability reporting in de praktijk op nationaal niveau

Introductie

 • Brent Bleys

Inzichten over EU aspecten

 • Laszlo Borbely, Adviseur van Staat, Nationale coördinator voor de SDGs, Afdeling Duurzame ontwikkeling, Regering van Roemenië (presentatie)

Bestaande standaards en praktijken voor sustainability reporting

 • Isabelle Krahe, Duitse Raad voor duurzame ontwikkeling en Duitse Sustainability Code (presentatie)
 • Adriana Gatu, Coördinator voor het opstellen van de Roemeense duurzaamheidscode (presentatie)

Hoe de toenemende eisen voor duurzaamheidsinformatie van de KMO’s beantwoorden?

De nood voor duurzaamheidsinformatie in de Belgische financiële sector

Vragen van de deelnemers

 

Het webinar verloopt in het Engels. Er wordt geen vertaling voorzien.

De power point presentaties en de opname worden gepubliceerd op de websites van onze organisaties.

Als u vragen hebt over dit webinar kunt u terecht bij Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be en Sven.Vermassen@frdo-cfdd.be