FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

18/01 | Meer geld voor minder koolstof

Start date / end date: 
18/01/2018 - 09:00 tot 13:30

ONDER HET VOORZITTERSCHAP VAN PROFESSOR TOM BAULER (ULB)

DONDERDAG 18 JANUARI 2018 | 09.00 – 13.30 u | BRUSSEL | FINTO (Financietoren), zaal Pacheco (Pachecolaan 19)

 

 

Na een lang proces ligt er momenteel toch een interfederaal energiepact op tafel. Maar om dit pact concreet uit te voeren, zullen er snel belangrijke stappen gezet moeten worden.  Het is dan ook nuttig dit pact te bekijken samen met het nationaal investeringspact, dat eind maart van dit jaar gelanceerd werd. De financiering van de investeringen die de komende jaren nodig zullen zijn om de transitie vorm te geven, is inderdaad een fundamenteel vraagstuk.

In het kader van de verbintenissen conform het Akkoord van Parijs die België heeft aangegaan, zet de FRDO zijn werkzaamheden voort met betrekking tot de financiering van de nul-koolstofmaatschappij (voor een samenvatting van de twee seminaries die reeds in oktober plaatsvonden, zie http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/0510-meer-geld-voor-minder-koolstof en http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2310-meer-geld-voor-minder-koolstof). Begin 2018 zijn opnieuw twee seminaries gepland om de rol van de financiële sector, meer bepaald deze van de banken, asset managers en verschillende soorten beleggers te verdiepen.

Het seminarie van 18 januari legt het accent op de banken. Het bankkrediet is de belangrijkste hefboom van de Europese economie. Daarnaast zijn banken actief op de aandelen- en obligatiemarkt, met name via impactinvesteringen  en groene obligaties. Zowel de banksector als de NGO’s die actief zijn op het gebied van duurzame financiering, identificeren een reeks wettelijke of structurele hindernissen die moeten worden overwonnen om financiën in dienst te stellen van de transitie naar nul-koolstof.

FOTO'S

AGENDA

 • 09.00 u | Inleiding | Magda Aelvoet, Voorzitster van de FRDO
 • 09.10 u | Duurzame en groene financiering: een verkenning van nieuwe markten | Marie-Denise ZACHARY, Nationale Bank van België (presentatie)
 • 09.25 u | De financiering van de koolstofvrije transitie volgens de Europese bankenfederatie | Tom Van den Berghe, Febelfin (presentatie)
 • 09.40 u | Banken en klimaatfinanciering: voer voor discussie ? | Myriam VANDER STICHELE, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Amsterdam) (presentatie)
 • 10.00 u | Q&A
 • 10.10 u | Koffie
 • 10.30 u | Hoe dragen de Belgische banken bij tot de koolstofvrije transitie ? | Armand FERREIRA (ING) (presentatie), Quentin NERINCX (BNP Paribas Fortis) (presentatie), Thomas VAN CRAEN (TRIODOS) (presentatie), Vic VAN DE MOORTEL (KBC) (presentatie)
 • 11.15 u | Een divers bankenlandschap, een troef voor transitie ? | Bernard BAYOT, Financité (presentatie)
 • 11.35 u | Het belang van een publieke bank voor de financiering van de transitie | Frank VANAERSCHOT,  Fairfin (presentatie)
 • 11.45 u | Panelgesprek
 • 12.15 u | Q & A
 • 12.30 u | Conclusies
 • 12.35 u | Lunch

Het seminarie van 1 februari onderzoekt deze vragen verder, maar met een focus op institutionele beleggers en de investering van huishoudelijke spaartegoeden. Het voorlopige programma van het tweede seminarie zal binnenkort gepubliceerd worden op onze website en overgemaakt worden per mail.

Er is vertaling voorzien.

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk :