FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

22/03 | Biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling

Start date / end date: 
22/03/2019 - 09:30 tot 16:30

SAMEN HET TIJ KEREN

Naar een nieuwe strategie na 2020

      
Forum 22 maart 2019, Brussel, Pachecozaal (toegangsplan)

Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven op aarde. Prachtig om te zien, maar ook van cruciaal belang voor vele menselijke activiteiten, als bron van  voedsel en grondstoffen. Het ecosysteem heeft nog meer functies, zoals het absorberen van CO2 en fijn stof, de bestuiving in de landbouw, medicinale toepassingen…

Die biodiversiteit van onze planeet staat echter onder zware druk, door de vernietiging van habitats (bv het regenwoud), overexploitatie (uitputting visbestanden...) , verzuring, vervuiling en  klimaatverandering. Het verlies aan biodiversiteit vormt een even grote bedreiging en uitdaging voor de maatschappij als de klimaatproblematiek. 

Er zijn dan ook, net als voor het klimaat, initiatieven op wereldniveau om onze biodiversiteit te behouden – of zoals duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 15 het stelt: “bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen (...) en stop het verlies aan biodiversiteit”. Op de Top van de Aarde, Rio 1992, werd naast het Klimaatverdrag ook het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties aangenomen.  Er vindt tweejaarlijks een Conferentie der Partijen plaats van het Biodiversiteitsverdrag om te overleggen over de engagementen en het te voeren beleid. Tijdens de recentste conferentie in Sharm El Sheikh werd het proces vastgelegd voor de ontwikkeling van een nieuw wereldkader voor biodiversiteit, want het huidig Strategisch Plan voor Biodiversiteit en de Aichi targets loopt tot eind 2020. De volgende biodiversiteitstop in Beijing (2020) zal een nieuw en ambitieus kader  aannemen voor de komende decennia, in lijn met de SDGs.

Net als de andere partijen van het VN Biodiversiteitsverdrag zal ons land deelnemen aan deze cruciale top, en voorstellen formuleren voor het post-2020 globaal biodiversiteitskader. Daarnaast wordt van de Partijen ook verwacht om tegen 2020 nationaal engagementen te formuleren voor de concrete invulling ervan. Daarom organiseert de FRDO, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een grote conferentie waarbij experten, beleidsmedewerkers en stakeholders hun visie geven en met het publiek in dialoog gaan over het belang van biodiversiteit voor de maatschappij, over de algemene biodiversiteitstoestand, over mogelijke maatregelen  op globaal, nationaal of lokaal niveau, en over de acties die we kunnen ondernemen, als overheden, organisaties, bedrijven en burgers.

Deze conferentie kadert in de week van de biodiversiteit in België. Bij de sprekers onder meer Ines Verleye over het globaal kader, prof. Jean-Pascal van Ypersele over de relatie biodiversiteit-klimaat-duurzame ontwikkeling, Sander Jacobs over de toestand van onze biodiversiteit, prof. Sandrine Maljean -Dubois over mogelijke gelijkenissen met de klimaatonderhandelingen voor het Parijs-akkoord, en Ignace Schops over wat burgers, bedrijven en organisaties (kunnen) doen inzake biodiversiteit. Ook concrete acties van stakeholders rond biodiversiteit komen aan bod.

 

PROGRAMMA

 

VOORMIDDAG
    

Voorgezeten door prof. Jean-Pascal van Ypersele

 • 09.00-09.30 | Onthaal met koffie
 • 09.30-09.35 | Welkom door Jean-Pascal van Ypersele
 • 09.35-09.45 | Inleiding door federaal minister van leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Marie-Christine Marghem
 • 09.45-10.10 | De opvolging van het Strategisch Plan en de Aichi Doelstellingen: een referentiekader voor acties rond biodiversiteit, Ines Verleye, FOD Leefmilieu (presentatie)
 • 10.10-10.35 | Biodiversiteit als een van de Rio-conventies in het kader van duurzame ontwikkeling, Jean-Pascal van Ypersele, Earth and Life Institute, UCL
 • 10.35-11.05 | Koffiepauze
 • 11.05-11.30 | Een stand van zaken rond biodiversiteit, Sander Jacobs (Belgian Biodiversity Platform/INBO) (presentatie)
 • 11.30-11.55 | De klimaatakkoorden van Parijs, een mogelijke aanpak voor de biodiversiteitsconventie? Sandrine Maljean–Dubois, CERIC, CNRS en Aix-Marseille Université (presentatie)l
 • 11.55-12.40 | Vragen van de zaal aan de sprekers van de voormiddag
 • 12.40-13.40 | Lunch

 

NAMIDDAG

 

Voorgezeten door prof. Patrick Van Damme

 • 13.40-13.55 | Inleiding door Patrick Van Damme (UGent, voorzitter werkgroep Biodiversiteit van de FRDO) (presentatie)
 • 13.55-14.15 | Pistes voor de nationale verbintenissen van België, Pierre Biot (FOD Volksgezondheid en Leefmilieu) (presentatie)
 • 14.15-14.35 | Samenwerken met het middenveld en de burgers om biodiversiteit in praktijk te brengen, Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen (presentatie)
 • 14.35-14.55 | Koffiepauze
 • 14.55-16.10 | Stakeholders en biodiversiteit: acties, campagnes, projecten
  • Lydie Gaudier (CEPAG/Rise): milieusensibilisering en opleiding bij de vakbonden (presentatie)
  • Moïra Heyn (Provincie Antwerpen) en Elke Van den Broeke (Dept. Omgeving Vlaanderen): project  2Beconnect – biodiversiteit op bedrijfsterreinen (presentatie)
  • Béatrice Wedeux (WWF):  de impact van onze consumptie op de bossen wereldwijd (presentatie)
  • Philippe Funcken (Natagora) : biodiversiteit bevorderen in onze leefomgeving (presentatie)
  • Sabine Wallens (FOD Leefmilieu) : BiodiversityTree en het Belgisch Platform "Business and Biodiversity" (Biodiversitree)
  • Esmeralda Wirtz (Jeugdraad) : de jongerenmarsen, voor het klimaat, maar ook voor de biodiversiteit (presentatie)
 • 16.10-16.30 | Vragen van de zaal aan de sprekers van de namiddag
 • 16.30-16.40 | Slotwoord van François-Xavier de Donnea, voorzitter van de FRDO

 

Praktisch

 • De conferentie, ingeleid door minister Marghem, vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019, van 9.30 tot 16.30 u in de Pachecozaal van de Financietoren te Brussel.
 • Er is simultaanvertaling voorzien. De toegang is gratis - vooraf inschrijven is wel noodzakelijk, via deze link: https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/831/
 • Contact: secretariaat FRDO: mail@frdo-cfdd.be  02/743 31 50