FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

22/06 | Seminarie: INVESTERINGEN EN OVERHEIDSSCHULD

Start date / end date: 
22/06/2017 - 09:00

 

SEMINARIE: INVESTERINGEN EN OVERHEIDSSCHULD

IN HET KADER VAN DE TRANSITIE NAAR EEN KOOLSTOFARME SAMENLEVING
 

DONDERDAG 22 JUNI 2017 | 09.00 – 14.00 UUR | BRUSSEL | FINANCIETOREN
O.l.v. Prof Jean-Pascal van Ypersele (UCL)
 

België heeft zich geëngageerd om de in het Akkoord van Parijs gestelde emissiereductiedoelstellingen te verwezenlijken. Dit vereist aanzienlijke  publieke - of tenminste publiek ondersteunde - investeringen, maar het fiscale stabiliteitspact stelt ook grenzen aan de schuldenlast  van de EU-lidstaten.

Het doel van dit seminarie is om de werkelijke omvang van de door de richtlijnen van Eurostat (ESR) opgelegde grenzen voor de overheidsuitgaven te verduidelijken. Het jaarlijkse FRDO-forum van 16 maart toonde aan dat dit element voor wat betreft de transitie naar een koolstofarme samenleving in België dat het voor de bevoegde overheden niet steeds duidelijk is wat de ESR-richtlijnen betekenen voor investeringen in de transitie naar een koolstofarme samenleving. Vormen deze richtlijnen momenteel een obstakel voor investeringen om de doelstellingen van het Akkoord  van Parijs te halen? Zo ja, welke aanpassingen zijn er nodig aan het ESR?
 
We hopen dan ook een forum te kunnen bieden waar beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden in dialoog kunnen gaan met elkaar. Na het seminarie wordt u een broodjeslunch aangeboden waar u kunt napraten en netwerken. U mag deze uitnodiging vanzelfsprekend verder verspreiden binnen uw netwerk.

Deelname is gratis,  maar inschrijven voor 16 juni is noodzakelijk en dit via de link : http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/728/ . Indien u nog vragen heeft,  kunt u terecht bij Nathalie Boucquey (nathalie.boucquey@frdo-cfdd.be – 02/743 31 51).
 
We hopen van harte u te mogen verwelkomen.

VERSLAG

Programma

 • 09:00 u | Ontvangst en registratie van de deelnemers
 • 09:30 u | Welkomswoord door de voorzitter
 • 09:35 u | Raming van de vereiste investeringen in België | Vincent van STEENBERGHE, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (presentatie)
 • 09:50 u | De Europese boekhoud- en begrotingsregels: welke gevolgen voor overheidsinvesteringen? | Thomas BERNHEIM, Vertegenwoordiging van de Europese Commissie bij België (presentatie)
 • 10:10 u | Investeringsuitgaven in het systeem van de nationale rekeningen (ESR) en de toepassing van het Europees Stabiliteits- en groeipact | Kris VAN CAUTER, Instituut voor de nationale rekeningen (presentatie)
 • 10:30 u | Discussie
 • 10:40 u | Koffie
 • 11:00 u | De valstrik van de overheidsschuld | Bruno COLMANT, Lid van de Académie royale de Belgique
 • 11:20 u | Discussie
 • 11:30 u | Waarom benadelen de Europese budgettaire regels publieke investeringen? | Wim MOESEN (KU Leuven) (presentatie)
 • 11:50 u | Discussie
 • 12:00 u | Besluit door de voorzitter
 • 12:10 u | Lunch

De presentaties van Thomas Bernheim, Kris Van Cauter, en Wim Moesen worden gegeven in het Nederlands. De presentaties van Vincent van Steenberghe en Bruno Colmant worden gegeven in het Frans. Er wordt geen simultaanvertaling voorzien.