FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

24/04 | Komt duurzame ontwikkeling eindelijk in het hart van de Belgische politiek?

Start date / end date: 
24/04/2019 - 09:00 tot 13:00

Conferentie, 24 april 2019 | Senaat | 09.00 – 13.00 u

Eigenlijk zou het richtinggevend moeten zijn voor al het overheidsbeleid gericht op meer duurzaamheid. Nochtans blijft duurzame ontwikkeling in ons land in de marge steken. Wat zou er moeten gebeuren opdat duurzame ontwikkeling een meer centrale plaats gaat innemen in de Belgische politiek? Welke nieuwe initiatieven zouden van duurzame ontwikkeling het kader kunnen maken van een meer geïntegreerd en effectief beleid?

De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, de strategische langetermijnvisie, ... Er zijn in de toolbox van het beleid duurzame ontwikkeling in principe zeker genoeg instrumenten om te komen tot meer duurzaamheid. En ondanks dat kan men niet anders dan vaststellen dat de resultaten in verschillende beleidsdomeinen onvoldoende zijn. Dat hangt vaak samen met een gebrek aan samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. Wat kan er gebeuren om die blokkeringen te overstijgen?

 

FOTO'S

 

Programma

 • 08.30 | Onthaal
 • 09.00 | Welkomstwoord door de voorzitter van de Senaat, Jacques Brotchi

Deel 1, Het huidig beleid duurzame ontwikkeling in België: analyse en perspectieven

(voorzitster: Delphine Misonne, USLB)

 • 09.10 | Voorstelling en analyse van het Belgisch federaal en interfederaal beleid | Dieter Vander Beke (voorzitter a.i. van het FIDO) (presentatie) en Alain Henry (Federaal Planbureau) (presentatie)
 • 09.30 | Troeven en beperkingen van het Belgisch institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling | Kris Bachus (HIVA, KULeuven) (presentatie)
 • 09.45 | Een terugblik: wat hadden we meer en beter kunnen doen? | Een panelgesprek met enkele bevoorrechte getuigen: Edwin Zaccaï (ULN), Kris Bachus (HIVA, KULeuven), Dieter Vander Beke (FIDO), Alain Henry (Federaal Planbureau)
 • 10.15 | Koffiepauze

Deel 2, Welke structuren en welke processen voor een betere samenwerking in België?

(voorzitster: Katja Biedenkopf, KULeuven)

 • 10.40 | Zo kan het ook! Dromen van een samenwerkingsfederalisme. | Nadine Gouzée (Club van Rome - EU Chapter) (presentatie)
 • 10.55 | Burgers beter betrekken, zodat ze kunnen participeren aan oplossingen | Benoît Derenne (Stichting voor de Toekomstige Generaties) (presentatie)
 • 11.10 | Vragen van het publiek en discussie met de sprekers

Deel 3, Slotpanel met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen

 • 11.30 | Is duurzame ontwikkeling een prioriteit in het programma van de partijen voor de komende parlementsverkiezingen? Welke plaats kan duurzame ontwikkeling krijgen in een volgend regeerakkoord? | Benjamin Dalle (CD&V), Cédric du Monceau (cdH), Christie Morreale (PS), Jean-Marc Nollet (Ecolo), David Pestieau (PRB), Damien Thiery (MR), Bruno Tobback (sp.a), Anneleen Van Bossuyt (n-va), Tinne Van der Straeten (Groen), Pascal Goergen (Défi), Lieve Wierinck (Open VLD)
 • 12.45 | Slotwoord door Marc Depoortere (directeur van de FRDO)