FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

24/04 | Komt duurzame ontwikkeling eindelijk in het hart van de Belgische politiek?

Start date / end date: 
24/04/2019 - 09:00 tot 12:30

Conferentie, 24 april 2019 | Senaat | 09.00 – 12.30 u

Eigenlijk zou het richtinggevend moeten zijn voor al het overheidsbeleid gericht op meer duurzaamheid. Nochtans blijft duurzame ontwikkeling in ons land in de marge steken. Wat zou er moeten gebeuren opdat duurzame ontwikkeling een meer centrale plaats gaat innemen in de Belgische politiek? Welke nieuwe initiatieven zouden van duurzame ontwikkeling het kader kunnen maken van een meer geïntegreerd en effectief beleid?

De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, de strategische langetermijnvisie, ... Er zijn in de toolbox van het beleid duurzame ontwikkeling in principe zeker genoeg instrumenten om te komen tot meer duurzaamheid. En ondanks dat kan men niet anders dan vaststellen dat de resultaten in verschillende beleidsdomeinen onvoldoende zijn. Dat hangt vaak samen met een gebrek aan samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. Wat kan er gebeuren om die blokkeringen te overstijgen?

Na een korte inleiding door de voorzitter van de FRDO, François-Xavier de Donnea, beginnen we met een overzicht en een analyse van het huidig Belgisch institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling (door Dieter Vander Beke, FIDO). Daarna stelt het Federaal Planbureau (Alain Henry) een aantal recente data voor die het mogelijk maken de evolutie van ons land op het vlak van duurzaamheid te objectiveren. Na een analyse van de meerwaarde en beperkingen van het institutioneel kader (door Kris Bachus, HIVA) sluiten we het eerste deel van de voormiddag af met een debat tussen enkele bevoorrechte getuigen van de duurzame ontwikkeling. Zij delen hun reflecties met ons (met Edwin Zaccaï, Magda Aelvoet, Kris Bachus, …).

In een tweede deel buigen we ons over mogelijke structuren en processen die de samenwerking tussen alle betrokken spelers in België zouden kunnen verbeteren, met mogelijk een meer actieve rol voor de burgers (met Dave Sinardet, Benoît Derenne, …).

We ronden de voormiddag af met een debat tussen politici over het belang dat duurzame ontwikkeling krijgt in hun partijprogramma’s voor de komende parlementsverkiezingen en – meer in het algemeen – over de plaats die het zou moeten innemen in de politiek in ons land. We hebben al een bevestiging van Jean-Marc Nollet (Ecolo), Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Damien Thiry (MR) en Bruno Tobback (sp.a). We verwachten ook vertegenwoordigers van Groen, Open VLD, PS, CD&V en cdH.

U kunt deze datum al vrijhouden in uw agenda of al inschrijven via https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/846/