FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

25/11 | Gebruiken we het potentieel van het intra-Europese spoorwegnetwerk wel voldoende?

Start date / end date: 
25/11/2019 - 13:30

Conferentie van FRDO-Rli-CSDD | Maandag 25/11/2019 – 13.30 u | Secretariaat-generaal van de Benelux

De FRDO is voorstander van een continentaal spoorwegbeleid. Zo worden geïntegreerde diensten internationaal mogelijk en bevorderen we de interoperabiliteit tussen netwerken.

We weten dat de transportsector een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa is. Die sector is moeilijk ‘koolstofarm’ te maken, terwijl het aantal afgelegde kilometers nog steeds toeneemt. Het gebruik van dieselvoertuigen wordt steeds meer in vraag gesteld. De kost van de congestie op het wegennet voor de gemeenschap wordt steeds hoger. En steeds meer mensen stellen zich vragen bij het gebruik van het vliegtuig. In die context lijkt het Europese spoorwegnet dan ook een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux.

Maar gebruiken we dat net wel op de best mogelijke manier? Is de interne Europese vervoersruimte een realiteit of zijn er nog steeds drempels? Heeft de EU een echt geïntegreerde strategie voor de ontwikkeling van hogesnelheidstreinen? Zal de "IJzeren Rijn" het aantal vrachtwagens tussen Antwerpen en Duitsland verminderen? En is de "Nieuwe Zijderoute" een kans of een risico voor de Benelux?

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Nederlandse Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Luxemburgse Hoge Raad voor Duurzame Ontwikkeling (CSDD) – deel van het Europees netwerk van adviesraden EEAC – nodigen u graag uit voor hun conferentie op maandag 25 november 2019 vanaf 13.00 uur op het secretariaat-generaal van de Benelux om dieper in te gaan op deze en andere vragen.

FOTO'S

Programma

13.00 u | Welkomstkoffie

13.30 u | Welkom door de voorzitter van de FRDO, François-Xavier de Donnea

13.35 u | Inleiding door de secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de Benelux, Thomas Antoine

13.45 u | De interne Europese vervoersruimte, door Carla Pace (Europese Commissie, DG MOVE) (presentatie)

Het Europese spoorvervoersbeleid (Zie: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/130/transport-ferroviaire) is gericht op het creëren van één spoorweggebied. De openstelling van de spoorwegsector voor concurrentie, die in 2001 begon, was het onderwerp van drie pakketten en een herziening. Een vierde pakket, met als doel de afwerking van de Europese spoorwegruimte, werd in april en december 2016 aangenomen.
Wat waren de doelstellingen? Welke resultaten zijn er?

14:05 u | Het goederenvervoer in de Benelux in enkele cijfers, door Yasmina Jarine (vertegenwoordiger van het secretariaat-generaal Benelux) (presentatie)

Presentatie van de (bijgewerkte) resultaten van het 2016 Benelux-rapport vrachtvervoer.

14.15 u | Hogesnelheidstreinvervoer in Europa: realiteit of fictie?, door Guido Fara (Europese Rekenkamer) (presentatie)

In een rapport van de Europese Rekenkamer (Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 19/2018: Een Europees hogesnelheidsnet: geen realiteit, maar een ondoeltreffende lappendeken.) over hogesnelheidstrein wordt zeer kritisch gekeken naar de ontwikkeling van het hogesnelheidsspoorwegnetwerk in Europa, en met name naar het flagrante gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten en bepaalde buitensporige meerkosten die hadden kunnen vermeden worden. Wat zijn de belangrijkste problemen die door de auteurs van deze studie zijn geïdentificeerd? Welke oplossingen bieden ze?

14.35 u | Vragen en antwoorden

14.50 u | Koffiepauze

15.20 u | De IJzeren Rijn, door Willem Vuylsteke (Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken) (presentatie)

Als de eerste grensoverschrijdende spoorlijn die in Europa is aangelegd, verbindt deze spoorlijn Antwerpen via Nederland met Mönchengladbach. België vraagt ​​al heel lang om een vernieuwing van deze lijn. Recent lijkt dit dossier weer in beweging te komen. Wat zijn de voordelen? Waar staan we momenteel met dit project?

15.40 u | Mobiliteit in Luxemburg, door Claudine Lorang (lid van de Luxemburgse Hoge Raad voor een Duurzame Ontwikkeling) (presentatie)

15.50 u | Vragen en antwoorden

16.05 u | Afsluiting van het evenement door de federale minister van mobiliteit, François Bellot (toespraak)

 

Secretariaat-Generaal Benelux, Regentschapsstraat 39, 1000 Brussel

 

Dit evenement is volzet, u kunt niet meer inschrijven.