FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

26/05 | Derdepartijfinanciering: weldra eerste viool?

Start date / end date: 
26/05/2016 - 09:30

Derdepartijfinanciering: weldra eerste viool?

Donderdag 26 mei 2016 | 9.30 – 12.00 u | Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Park Room

Innovatieve financieringsmodellen voor energetische renovatie van gebouwen

Het akkoord dat werd bereikt tijdens de klimaattop in Parijs veronderstelt serieuze inspanningen op allerlei domeinen. Een daarvan is de energetische renovatie van gebouwen. Die zou sneller moeten verlopen, gericht op een voldoende diepgaande renovatie. Dat zal zorgen voor een aanzienlijke financieringsbehoefte. Publieke en privéactoren zijn op dit moment echter terughoudend als het op investeren aankomt. Is het model van een derdepartijfinanciering DE oplossing om de nodige middelen vrij te maken voor een diepgaande renovatie van het Belgische gebouwenpark? Kunnen succesvolle projecten elders in Europa een bron van inspiratie zijn? En wat kunnen we doen om de toepassing van dit model in ons land te bevorderen?

Om enkele antwoorden te krijgen op die vragen nodigen we u graag uit op donderdag 26 mei voor ons seminarie, voorgezeten door professor Tom Bauler (ULB).

Programma

 • 09.30 | Inleiding – Magda Aelvoet (voorzitster FRDO)
 • 09.35 | Welke lessen hebben we al geleerd, doorheen Europa? – Jean-François Marchand (CityInvest) | Voorstelling van de resultaten van een studie over het systeem van derdepartijfinanciering in Europa. Zijn de resultaten ook om te zetten in ons land? (presentatie)
 • 10.05 | Derdepartijfinanciering in België – Lieven Vanstraelen (BELESCO) | Wat kunnen we doen opdat dit model meer zou gebruikt worden in ons land? (presentatie)
 • 10.50 | Koffiepauze
 • 11.10 | Concrete voorbeelden
  • RenoWatt – Jehanne Jancloes (GRE-Liège) | Project dat zich richt op de energetische renovatie van gebouwen en op het creëren van duurzame jobs in de provincie Luik, door energieprestatiecontracten aan te moedigen. (presentatie)
  • Leuven Klimaatneutraal 2030 – Ingmar Hermans (EnergInvest) | In het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030 wordt een gezamenlijke aanpak rond energie-efficiëntie met niet-residentiële partners (publiek en privé) uitgewerkt. Kennisdeling en solidariteit zijn hierbij basisprincipes, energieprestatiecontracten behoren tot de mogelijkheden. EnergInvest adviseert de pilootprojectpartners op vlak van proces en programma, en ondersteunt in het aantrekken van Europese subsidies. (presentatie)
 • 12.00 | Conclusie en synthese – prof. Tom Bauler
 • Lunch en informeel vervolg van de discussie

Er wordt geen simultaanvertaling voorzien.

FOTO'S

VERSLAG

LINKS

Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht, voor 16 mei via http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/638/ . Indien u nog vragen hebt, contacteer Chris Schuurmans  ( chris.schuurmans@frdo-cfdd.be – 02/743 31 50) . U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Het aantal plaatsen is beperkt.

De ingang van de Koninklijke Bibliotheek (zaal Park Room) is via de Kunstberg. We zouden u willen vragen op tijd te komen, er worden veiligheidscontroles uitgevoerd aan de ingang.