FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

26/10 | Klimaatverandering en gezondheid

Start date / end date: 
26/10/2017 - 14:00

Klimaatverandering en gezondheid

FRDO-conferentie

Brussel | Donderdag 26 oktober 2017 om 14.00 uur | Senaat

 

Onder leiding van prof. Jean-Pascal van Ypersele (UCL)

     
De klimaatverandering brengt  risico’s  mee, zoals hittegolven, extreme droogte, bosbranden en bepaalde vormen van luchtverontreiniging, maar ook  extreme neerslag en veranderende seizoenen… In deze FRDO-conferentie zal nagegaan worden hoe dit een impact kan hebben op de gezondheid, in Europa en in ons land. Wat zijn de kosten zowel op het vlak van menselijk lijden als financieel voor de samenleving? Welk risico’s lopen kwetsbare groepen als zwangere vrouwen, kinderen, ouderen, mensen met allergieën,... en welk beleid  moet gevoerd worden om hen te beschermen? Hoe anticiperen op deze gezondheidsrisico’s,  zowel voor deze groepen als voor de bevolking in het algemeen? Welk beleid met een positieve impact voor de gezondheid en het klimaat kan gevoerd worden? Hoe win-winsituaties creëren voor de volksgezondheid, het klimaat, het milieu en de overheidsuitgaven ? Dit zijn een aantal van de vragen die aan bod zullen komen tijdens deze conferentie.  

LINKS

FOTO'S

VERSLAG

Programma

  • 13.30 u | Ontvangst en registratie van de deelnemers
  • 14.00 u | Welkomstwoord door Christine Defraigne  - voorzitster van de Senaat
  • 14.05 u | Inleidingstoespraak:  One world One health.  | Tom Auwers  - Voorzitter directiecomite FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • 14.15 u | Klimaatverandering en gezondheid: een stand van zaken – natuurkundige klemtoon | Jean-Pascal van Ypersele – UCL (presentatie)
  • 14.40 u |De impact van de klimaatverandering op de gezondheid – medische klemtoon | Vladimir Kendrovski – World Health Organization en An Van Nieuwenhuyse  - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en KULeuven (presentatie)
  • 15.05 u| De coördinatie van gezondheids- en klimaatbeleid: de uitdaging van de intersectoriële samenwerking | Yseult Navez - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (presentatie)
  • 15.30 u | koffiepauze
  • 15.45 u | Hoe kunnen Natuur & Gezondheidsbeleid en Klimaatbeleid elkaar versterken?| Hans Keune – UAntwerpen, Belgian Biodiversity Platform & Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) (presentatie)
  • 16:10 u | Vragenronde
  • 16.50 u | Conclusies

Er wordt geen simultaanvertaling voorzien.

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via de link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/734/.

Indien u nog vragen hebt, kan u terecht bij Chris Schuurmans (02/743 31 50 -  Chris.Schuurmans@frdo-cfdd.be) .