FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

27/10 | Seminarie TTIP

Start date / end date: 
27/10/2015 - 14:00

De regelgevende samenwerking in het TTIP – Welke gevolgen voor duurzame ontwikkeling?

Seminarie FRDO-CFDD, 27 oktober 2015, 14.00-17.00 uur | FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg | Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel | Zaal Storck
 

TTIP, het Transatlantic Trade and Investment Partnership (trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen) komt regelmatig aan bod in de pers tijdens de onderhandelingssessies. Een van de grote kwesties van die onderhandeling gaat over de ‘regulatory cooperation’ (regelgevende samenwerking). Men heeft het in dat verband over nieuwe procedures die de coherentie moeten garanderen van maatregelen die de beleidsmakers aan beide kanten van de Atlantische oceaan nemen vanuit een zorg voor de bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu. Maatregelen die opgelegd worden aan bepaalde producten: elektronische apparaten, textiel, pesticiden, chemische stoffen, cosmetica, bepaalde technologische installaties, … Het voornemen is een nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen Europese en Amerikaanse regulatoren bij het ontwikkelen of herzien van reglementering die een significante invloed kan hebben op de handel en de investeringen tussen beide continenten.

De FRDO nodigt u uit voor een seminarie. Tijdens dit seminarie komt u meer te weten over dit belangrijk element van TTIP. Het seminarie gaat in op de mogelijke gevolgen voor duurzame ontwikkeling en het besluitvormingsproces.

 

Programma

  • Het TTIP en de regelgevende samenwerking

Wat zijn de doelstellingen en de inhoud van de ‘trans-Atlantische regelgevende samenwerking’ die momenteel onderhandeld wordt?
Fernando Perreau de Pinninck (Europese Commissie, DG Trade)

  • De regelgevende samenwerking: risico’s en kansen voor duurzame ontwikkeling

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de regelgevende samenwerking voor de milieureglementering?
Prof. Veerle Heyvaert (London School of Economics)

  • Standpunt van een economist over de regelgevende samenwerking

Prof. Jan Van Hove (KULeuven) (presentatie)

  • Afsluitende overwegingen: aandachtspunten voor een beleid met betrekking tot het thema van de regelgevende samenwerking

Prof. Delphine Misonne (USL-B)

VERSLAG

 

Alle tussenkomsten verlopen in het Engels. (Er wordt geen simultaanvertaling voorzien.)
Inschrijven is gratis, maar verplicht, via chris.schuurmans@frdo.be – 02/743 31 50

 

(picture: European Parliament)