FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

29/01 | Duurzaam investeren in België: een gewaarschuwd mens is er twee waard

Start date / end date: 
29/01/2019 - 09:00 tot 17:00

Dinsdag 29 januari 2019 | 09:00u – 17:00u

Brussel | FOD WASO, Zaal Storck (Zuidstation, Ernest Blerotstraat 1)

In het kader van zijn werkzaamheden rond de financiering van de transitie naar een koolstofneutrale economie, organiseert de FRDO een tweede seminarie over de implementatie van het Actieplan duurzame groei financieren van de Europese Commissie van 8 maart 2018. Het voorstel van verordening betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico’s (COM (2018) 354 final) en de herziening van de richtsnoeren inzake niet-financiële informatie zullen worden besproken.

Het programma voorziet ook een diepgaande discussie over de daaraan gerelateerde problematieken voor de actoren van de financiering van de transitie in België en in Europa: institutionele investeerders, vermogensbeheerders, beleggers, NGOs, financiële regulatoren.

 

Programma + presentaties + verslag + foto's