FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Academische zitting | Twintig jaar Brundtlandrapport

Start date / end date: 
17/10/2007 - 09:00

Duurzame Ontwikkeling: onze toekomst? Twintig jaar Brundtlandrapport.

Academische zitting FRDO, woensdag 17 oktober 2007, Egmontpaleis.

 

Academische zitting
 

““Sustainable development is development that meets the need for the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”

Wie kent deze definitie van duurzame ontwikkeling niet? Ze stond voor het eerst te lezen in het het rapport "Our Common Future", in 1987 opgesteld in opdracht van de Verenigde Naties door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling, geleid door toenmalig premier van Noorwegen Gro Harlem Brundtland.
       
“Our common future”, beter bekend als het Brundtlandrapport, bezorgde duurzame ontwikkeling niet alleen een definitie, maar ook een ruim denkkader, en een beleidsproces met mijlpalen als de conferenties van Rio (1992) en Johannesburg (2002). Twintig jaar na publicatie heeft het rapport nog niet aan actualiteit of relevantie ingeboet.

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling maakt dan ook graag van die verjaardag gebruik om even terug te blikken, en vooral om vooruit te kijken. Is duurzame ontwikkeling na twee decennia nog steeds “our common future”? Wat is reeds gerealiseerd, waar zijn meer inspanningen nodig, welke nieuwe uitdagingen stellen zich, hoe kunnen we ze aanpakken? Deze vragen worden behandeld zowel door één van de auteurs van het rapport als door een lid van de federale regering, die de invloed van het rapport op het beleid in ons land zal toelichten. Ook de visie van verschillende maatschappelijke groepen komt aan bod: we nodigden vertegenwoordigers uit die vertrouwd zijn met duurzame ontwikkeling en ons kunnen vertellen hoe deze visie zich in hun organisatie reeds vertaald heeft, en hoe dit verder kan bevorderd worden. Duurzame ontwikkeling is immers niet alleen een taak voor overheden, maar ook van de burger en zijn organisaties. Alle actoren dienen samen te werken voor een duurzame toekomst – ook dat stond twintig jaar geleden reeds in het Brundtland-rapport.    

Theo Rombouts, Voorzitter FRDO  

 

Programma
 

 • 09.00 | onthaal - koffie
 • 09.15 | Welkom en inleiding
 • 09.30 | Prins Filip, erevoorzitter FRDO
 • 09.40 | Volker Hauff  (lid Brundtlandcommissie en voorzitter Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling)
 • 10.15 | Thomas Leysen (Umicore - ondernemingen)
 • 10.35 | James Howard - (Internationaal Vakverbond)
 • 10.55 | John Hontelez - (Europees Milieubureau)
 • 11.15 | Elenita Dano - (Third World Network)
 • 11.25 | Isabelle Letawe - (Conseil de la jeunesse d'Expression Française)
 • 11.32 | Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en SOciale Economie
 • 11.47 | Slotwoord door Theo Rombouts, voorzitter van de FRDO
 • 12.00 | Receptie

   
Organisatie en sprekers

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende sprekers op deze academische zitting. Bij elke spreker vindt u bovendien een link naar hun toespraak.

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De FRDO groepeert maatschappelijke organisaties en geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het beleid inzake duurzame ontwikkeling. Hij organiseert ook activiteiten om het draagvlak voor duurzame ontwikkeling te vergroten.

FRDO, Ernest Blerotstraat 17, 1070 Brussel
 telefoon: 02-743 31 50; fax: 02-743 31 59
 e-mail: mail@frdo-cfdd.be
 website: http://www.frdo-cfdd.be/

 • Volker Hauff (presentatie) is the chairman of the federal Council for Sustainable Development of Germany. Dr. Hauff is also Senior Vice President of BearingPoint, formerly KPMG Consulting. M. Hauff was the German Federal Minister for Research and Technology and the Federal Minister for Transportation in the eighties.In the years 1984 to 1987 Dr. Hauff was appointed as Member of the UN World Commission On Environment And Development, also known as the Brundtland Commission.
 • Thomas Leysen (presentatie) is one of our most known captain of industries in Belgium. He’s Chief Executive Officer of Umicore (previously known as Union Minière) since  2000. Amongst other things, he is also member of the High Level Group on Competitiveness, energy and the Environment, reflecting with other stakeholders on these issues on a European level.
 • James Howard (presentatie) is Director of the Economic and Social Policy Department at the International Trade Union Confederation (ITUC), the world trade union organisation with a membership of 168 million workers in 153 countries.
 • John Hontelez (presentatie) is Secretary General of the European Environmental Bureau (EEB), since December 1996. EEB is the largest European Federation of environmental organizations, with currently 143 member organizations. Before M. Hontelez was president of Friends of the Earth International. He is renowned for his cutting analysis of the European environmental and sustainable Development policies.  
 • Elenita Dano (presentatie) is director of the Southeast Asia Regional Institute for Community Education (SEARICE), that supports the farmers in the Philippines and neighbouring countries. She is also a Third World Network Associate, an independent non-profit international network of organizations and individuals involved in issues on development and the Third World.
 • Isabelle Letawe (presentatie) is since january 2007 educational expert of the "Conseil de la Jeunesse", that is the official advisory council of young people of the Belgian French speaking community. Before, she did research at the “Université Catholique de Louvain” and the “Université de Liège”.