FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Jaarforum 2011 | Perspectieven voor resource efficiency in het kader van duurzame ontwikkeling

Start date / end date: 
31/03/2011 - 09:30

Perspectieven voor resource efficiency in het kader van duurzame ontwikkeling

het jaarforum 2011 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Opzet

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling nodigt u graag uit voor het Jaarforum 2011, op donderdag 31 maart. Dat heeft als thema "Perspectieven voor resource efficiency in het kader van duurzame ontwikkeling".

Diverse hulpbronnen worden schaarser of moeilijker bereikbaar. Dat heeft grote gevolgen. Onze economie zal zich de volgende jaren moeten transformeren om minstens veel efficiënter om te gaan met kostbare grondstoffen. Die transitie is niet alleen een ecologische, maar ook een sociale uitdaging. Zo is het onder meer van belang dat de duurzame toegang tot de hulpbronnen op rechtvaardige wijze wordt georganiseerd, en niet leidt tot een verscherping van de armoede. De FRDO wil die uitdaging dan ook uitdrukkelijk bekijken in een kader van duurzame ontwikkeling, die aandacht heeft voor de economische, ecologische, sociale en Noord-Zuid-dimensie ervan.

Vanuit beleidshoek worden plannen ontwikkeld voor meer 'resource efficiency', steeds meer kennis wordt beschikbaar en allerlei initiatieven lopen al. Het perfecte moment dus om dieper in te gaan op de strategische uitdaging van resource efficiency, en dat terwijl de EU2020-strategie steeds meer vorm krijgt en terwijl de internationale gemeenschap zich voorbereidt op de conferentie Rio+20.

 

Programma (programma pdf)

(FOTO'S)

 • 09.00 | Onthaal
 • 09.30 | Inleiding, door Theo Rombouts, voorzitter FRDO (tekst)
 • 09.45 | Presentatie 1, resource efficiency in een kader van duurzame ontwikkeling | Door: Friedrich Hinterberger (SERI)(presentatie)

Friedrich Hinterberger zal een algemene inleiding geven bij het thema van hulpbronnenefficiëntie. Wat weten we over de huidige beschikbaarheid of bereikbaarheid van grondstoffen? Welke conflicten doen zich voor (tussen verschillende machtsblokken, tussen verschillende toepassingen)? Welke sociale uitdaging stelt deze transitie? Welk beleidskader bestaat er al voor de omgang met resource efficiency? Hebben de bestaande initiatieven rond materialen geleid tot een ontkoppeling, absoluut-relatief? Kunnen op basis van deze gegevens algemene vaststellingen bepaald worden?

Hoe kunnen we de uitdaging van de komende grondstoffenschaarste omzetten in een wervend perspectief voor 2050? Op basis van wat gekend is over huidige voorraden en over nodige wijzigingen in patronen om tot een duurzame toestand te komen kan een beeld gegeven worden van de ‘road-map’ tot 2050. Welke wissels moeten we op korte termijn omzetten, en in welke omstandigheden, om de transitie op langere termijn mogelijk te maken? Welke visie is te vinden in het document ‘Vision 2050’ van de WBCSD?

 • 11.50 | Repliek | Door: James Howard (ITUC) (tekst)
 • 12.05 | Reactieronde | Reacties uit het publiek en een repliek door de spreker
 • 12.30 | Middagpauze (met broodjeslunch)
 • 13.30 | Werkgroepen
  • Werkgroep 1, de sector van de bouw, uitdagingen en goede praktijken | voorzitter: Bernard Jans (ACV)
   • David Lanove (Confederatie Bouw): Welke vernieuwende initiatieven bestaan er al in België op het vlak van resource efficiency in de bouw? (presentatie)
   • Marie Cors (IEW): Wat is volgens de milieubeweging de uitdaging op dit vlak? (presentatie)
   • Ilse Dries (DuWoBo): Contouren van een bouwsector van de toekomst die voluit kiest voor resource efficiency.(presentatie)(document)
  • Werkgroep 2, governance voor resource efficiency | voorzitter: Dries Lesage (UGent)
   • Anne Panneels (ETUC): Welke rol hebben bedrijven, overheid, werknemers, middenveld en burgers daarin te spelen, en welke instrumenten kunnen we inzetten?
   • Ariadna Janariz Rodrigo (Friends of the Earth Europe): Hoe kunnen we de Noord-Zuid-dimensie in beeld brengen in onze meetinstrumenten en vormen van (mondiale) governance? (presentatie)
   • John Wante (OVAM): Enkele trends en ervaringen bij de overheid in het aanmoedigen van systeeminnovatie voor een duurzaam materialenbeheer. (presentatie)
 • 14.30 | Werkgroepen
  • Werkgroep 3, ontkoppeling, nieuwe materialen en hergebruik bestaande materialen | voorzitter: Patrick Van den Bossche (Agoria)
  • Werkgroep 4, socio-economische modellen voor resource efficiency | voorzitter: Michel Genet (Greenpeace)
   • Michael Elkin (ILO): Vernieuwende concepten voor ontkoppeling en de sociale dimensie van de transitie naar meer resource efficiency. (presentatie)
   • Catella Willi (OIVO): Consumenteninformatie gericht op resource efficiency. (presentatie)
   • Erik De Bisschop (Desso): Nieuwe bedrijfsmodellen voor ontkoppeling en dematerialisatie. (filmpje)(presentatie)
 • 15.30 | Koffiepauze
 • 16.00 | Presentatie 3, het Resource Efficiency Flagship Initiative van de EU | Door: Janez Potočnik (Europees commissaris)(tekst speech)

De EU bereidt op dit moment volop het 'Resource Efficiency Flagship' voor, een van de onderdelen van de EU2020-strategie. De commissaris zal hierover meer toelichting geven, en daarbij ook uitleggen wat dit veronderstelt van de lidstaten en hoe het kadert in Rio+20.

 • 16.20 | Slotpanel met vertegenwoordigers van de ledengroepen in de FRDO
 • 17.15 | Slotwoord door minister Paul Magnette (tekst)

 

De flyer met het programma kun je hier vinden.

 

PRAKTISCH

 

Biografie sprekers

 • Friedrich Hinterberger | Friedrich Hinterberger (1959) is de stichtende voorzitter van het SERI. Hij volgde studies nationale economie aan de Johannes-Kepler Universiteit van Linz. Van 1985 tot 1991 was hij wetenschappelijk medewerker aan de Justus-Liebig Universiteit van Gieβen. Sinds 1985 heeft hij gedoceerd aan universiteiten in Oostenrijk en daarbuiten. Van 1993 tot 2000 was hij leider van de werkgroep ecologische economie en ecologisch economisch beleid aan het Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Sinds 1999 is hij stichtend voorzitter van het Sustainable Europe Research Institute. Hij is lid van de Oostenrijkse afdeling van de Club van Rome. Werkterreinen: ecologische economie, scenario’s voor duurzame economieën en maatschappijen, onderzoek naar kwaliteit van leven.
 • Peter Paul van de Wijs | Peter Paul van de Wijs is Managing Director van de Communications and Business Role Focus Area bij de World Business Council for Sustainable Development. Hij heeft een opleiding in communicatie, en studeerde in Nederland, Denemarken en de Verenigde Staten. Hij werkte voorafgaand aan zijn taak bij de WBCSD in verschillende functies, vooral bij de Dow Chemical Company. Hij heeft een grote interesse voor en een lange expertise in duurzaamheid in een bedrijfscontext, onder meer op het vlak van rapportering en watermanagement.
 • James Howard | James Howard werkt voor ITUC, de International Trade Union Confederation. Hij is directeur van de afdeling economisch en sociaal beleid van het ITUC. Hij studeerde aan de universiteit van Essex. In zijn werk bij ITUC is hij bezig met diverse thema’s verbonden met de globalisering, zoals: mondiale economische samenwerking, internationale handel en de WTO en de impact op de internationale arbeidsnormen, beleid rond duurzame ontwikkeling en waardig werk, analyse van internationale financiële instellingen.
 • Janez Potočnik | Janez Potočnik (1958) is Europees milieucommissaris. Hij is afkomstig van Slovenië, waar hij een doctoraat haalde in de economische wetenschappen, aan de universiteit van Ljubljana. Hij werkte als onderzoeker en professor aan de universiteit, en was onder meer directeur van het Instituut voor Macro-economische Analyse en Ontwikkeling. Hij was betrokken bij de Sloveense toetredingsonderhandelingen bij de EU, en was minister in de Sloveense regering. Tussen 2004 en 2010 was hij commissaris voor wetenschap en onderzoek, en sinds 2010 is hij milieucommissaris. In die functie is hij onder meer verantwoordelijk voor het Resource Efficiency Flagship Initiative.
 • Paul Magnette | Paul Magnette (1971) is minister van klimaat en energie in de federale regering, en is in die hoedanigheid ook bevoegd voor duurzame ontwikkeling. Hij studeerde politieke wetenschappen, internationale betrekkingen en Europese politieke studies, en is doctor in de politieke wetenschappen (ULB). Hij werkte als aspirant voor het NFWO en als professor politieke wetenschappen aan het Instituut voor Europese Studies van de ULB. Hij was minister van volksgezondheid, welzijn en gelijke kansen in de Waalse regering, werd federaal minister van klimaat en energie in december 2007.
 • pdf-versie biografie sprekers

 

Achtergrondinformatie