FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Jaarforum 2012 | 2050: stappenplan voor een koolstofarme samenleving

Start date / end date: 
20/11/2012 - 09:00

JAARFORUM 2012 | 2050: stappenplan voor een koolstofarme samenleving

Dinsdag 20 november 2012, 9.00 – 17.00 u | Financietoren, Brussel

 

Achtergronddocument

 

PROGRAMMA           

Voormiddag |      Scenario’s voor 2050

09.00 Onthaal

09.30 Inleiding door vertegenwoordiger van de minister verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling, Steven Vanackere (Sven Vaneycken)

09.50 Christian Hey (SRU, Duitse Milieuraad) : De strategie voor een transitie naar een koolstofarme samenleving in Duitsland | presentatie

10.20 Miet Lamberts (HIVA - KU Leuven) : Transitie naar een koolstofarme samenleving tegen 2050: uitdagingen voor werkgelegenheid en opleiding, kansen voor de KMO’s | presentatie

10.45 Pascal Vermeulen (CLIMACT) : Stappenplan voor een koolstofarme samenleving in België | presentatie

11.10  Koffiepauze

11.25 Panel met sprekers en stakeholders, voorgezeten door professor Jean-Pascal van Ypersele

12.40 Besluit van de voormiddag

12.45 Middagpauze (met broodjeslunch)

 

Namiddag |   Hoe de toekomstvisie concretiseren in een aantal domeinen

14.00 4 thematische workshops waarbij FRDO-leden in dialoog gaan met vertegenwoordigers van  de federale overheid:

  • Mobiliteit van personen (info) : « hoe kunnen we de vraag naar mobiliteit binnen de perken houden en een verschuiving van transportmiddelen bewerkstelligen om in 2050 over  een duurzaam mobiliteitssysteem te beschikken? ». Deze workshop zal twee pistes bekijken voor een duurzamer mobiliteit, met name de « modal shift » en de intermodaliteit, en het beleid dat de vraag naar mobiliteit kan beïnvloeden. | verslag | presentatie    
  • Elektriciteitsnetwerken en verbindingen (info): « Wat is nodig om tot een duurzaam en koolstofarm Europees productiesysteem te komen ? ». Deze workshop gaat over de rol van netwerken in de transitie naar een duurzame elektriciteitsproductie met sterk verminderde CO2-uitstoot. | verslag | presentatie
  • Consumptie- en productiewijzen (info): « welke rol kan het productbeleid spelen in het Europees regelgevend kader, en hoe dit verder ontwikkelen ? ». Het productbeleid wordt grotendeels Europees aangestuurd, met name door de richtlijn ecodesign – de workshop zal het potentieel en de  beperkingen ervan onderzoeken. | verslag | presentatie
  • Ontwikkelingssamenwerking en beleidscoherentie (info) :  « Hoe kunnen we zorgen voor meer coherentie van beleidsdoelstellingen ? ». Deze workshop zal vanuit de gevalanalyse van een project voor bioenergie in Sierra Leone, een aantal pistes verkennen voor meer coherentie tussen verschillende beleidsmaatregelen en doelstellingen.  | verslag | presentatie case | fiche case | reactie 2 | reactie 3 | reactie 4 | reactie 5 | reactie 6

15.30 Koffiepauze

15.50 Verslag van de workshops

16.00 Slotbeschouwing door Yvo De Boer (KPMG's Special Global Advisor on Climate Change and Sustainability, voormalig secretaris-generaal van de United Nations Framework Convention on Climate Change). | tekst

16.30 Besluit door vertegenwoordiger staatssecretaris Melchior Wathelet (Pierre Crevits)