FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Persprijs 2010 | 27 oktober 2010

Start date / end date: 
27/10/2010 - 13:15

Uitreiking eerste FRDO persprijs duurzame ontwikkeling  

Vandaag reikte Prins Filip de eerste “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit, in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. De laureaten zijn:

Bij de Nederlandstaligen:

  • Kim Van de Perre (De Morgen) met “Nog 38 jaar en er zit geen vis meer in de zee”
  • John Vandaele (MO Magazine) met “Het woud is Congo’s grootste armoedebestrijder”

Bij de Franstaligen:

  • Christine Scharff en Alexandre Beauchamp (L’Echo) met « Mesurer le bonheur »   
  • André Ruwet en zijn collega’s van Imagine (demain le monde) met
  • « 100 manières d’agir face au changement climatique»

De FRDO persprijs gaat afwisselend naar de geschreven pers (dagbladen en periodieke pers, in een volgend stadium ook internetpublicaties) en naar de audiovisuele media (televisie, radio, video). Deze eerste editie bekroonde de geschreven pers: één of meerdere artikelen die oorspronkelijk in een krant of tijdschrift gepubliceerd werden in het Nederlands of het Frans, tussen 30 september 2009 en 30 september 2010.

De “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” bekroont een journalistiek product dat zowel beantwoordt aan criteria van inhoudelijke en vormelijke kwaliteit als in zijn berichtgeving blijk geeft van een duurzame-ontwikkelingsvisie.
Dit laatste houdt in dat een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt (economische, ecologische en sociale) en waar mogelijk ook aandacht heeft voor het mondiale kader en het langetermijnperspectief.
Het onderwerp van de journalistieke bijdrage kan zeer uiteenlopend zijn, en zowel te maken hebben met energie, mobiliteit, huisvesting, economie, ruimtelijke ordening, financiën, werkgelegenheid, milieu, armoede, klimaat, voeding, toerisme…

De jury van de Persprijs bestaat uit communicatiedeskundigen van de leden van de raad (werkgevers, vakbonden, NGO’s, consumentenorganisaties, wetenschappers). De laureaten ontvangen naast een geldbedrag, ook een trofee in de vorm van een origineel kunstwerk.  
 

 

Bijlage - citaat uit het juryrapport over de 4 laureaten

Voor de Nederlandstalige media:

-    Eerste prijs ex aequo : Het artikel « Nog 38 jaar en er zit geen vis meer in de zee », van Kim Van de Perre,  verschenen in De Morgen op 13 februari 2010. Dit artikel brengt een goed en toegankelijk overzicht van een belangrijk probleem, namelijk de uitputting van de visbestanden.  De journaliste geeft blijk van engagement, maar laat verschillende stemmen aan het woord in het artikel. Ook sociaal-economische thema’s en de rol van de  consumenten komen aan bod.

-    Eveneens eerste prijs ex aequo : Het artikel  “Het woud is Congo’s grootste armoedebestrijder” van John Vandaele, verschenen in MO Magazine in oktober 2009. Het gaat om een didactische reportage die alle dimensies van duurzame ontwikkeling meeneemt, en op een samenhangende manier.  De mondiale context komt sterk aan bod, en het artikel is zeer helder en leesbaar.

Voor de Franstalige media:

-    Eerste prijs ex aequo: Het artikel gepubliceerd in L’Echo van 3 juli 2010 door Christine Scharff en Alexandre Beauchamp « Mesurer le bonheur ». Het gaat niet alleen om een reportage over de indicator « bruto nationaal geluk » die in Bhoutan als maatstaf wordt gebruikt, maar ook over andere aspecten van duurzame ontwikkeling – zowel mondiaal als lokaal. Het artikel stelt vragen bij het concept van ongedifferentieerde economische groei.   

-    De speciale bijlage « 100 manières d’agir face au changement climatique » door André Ruwet en collega’s gepubliceerd in « Imagine demain le monde » van september - oktober 2010. Deze bijlage bevat verschillende artikelen van uitstekende kwaliteit, waarin zowel een innoverende visie van duurzame ontwikkeling aan bod komt, als concrete acties om tot verandering te komen. Het is een origineel, veelzijdig en ook grafisch verzorgd werkstuk. De prijs gaat naar het hele team die deze bijlage heeft gerealiseerd.