FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Persprijs 2011 | 28 februari 2012

Start date / end date: 
28/02/2012 - 13:00

Uitreiking FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

Vandaag 28 februari reikte Prins Filip in het Residence Palace te Brussel de “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit, die dit jaar bestemd was voor de audio-visuele media. De laureaten zijn:

Bij de Nederlandstaligen:

  • Categorie “Beeld”: eerste prijs ex aequo: Greet Brouwers en Raf Custers, « Lithium, vloek of zegen » (videoreportage) | An Baccaert en Lode Desmet, « Het nieuwe zoet » (TV-reportage Panorama)
  • In de categorie «Audio» besloot de jury geen prijs uit te reiken bij gebrek aan valabele inzendingen.

Bij de Franstaligen:

  • Categorie “Audio”: eerste prijs ex aequo: Corinne Boulangier en Ombeline Oversacq «Waste Free Oceans » (in RTBF-radioprogramma NUWA) |     Sophie Brems « La biodiversité de nos terrils » (in RTBF-radioprogramma Transversales)
  • Categorie “Beeld”: eerste prijs: Manu Coeman en Yvan Beck «LoveMEATender » (filmreportage).

De FRDO Persprijs duurzame ontwikkeling gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media. Voor deze editie kwamen radio-, televisie- of videoreportages in aanmerking die uitgezonden werden tussen 30 september 2010 en 31 december 2011.
De jury bestond uit communicatiedeskundigen van de leden van de raad. Audio- en beeldreportages werden apart beoordeeld.

De “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” bekroont een journalistiek product dat zowel beantwoordt aan criteria van inhoudelijke en vormelijke kwaliteit als in zijn berichtgeving blijk geeft van een duurzame-ontwikkelingsvisie.
Dit laatste houdt in dat een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt (economische, ecologische en sociale) en waar mogelijk ook aandacht heeft voor het mondiale kader en het langetermijnperspectief.
Het onderwerp van de journalistieke bijdrage kan zeer uiteenlopend zijn, en zowel te maken hebben met energie, mobiliteit, huisvesting, economie, ruimtelijke ordening, financiën, werkgelegenheid, milieu, armoede, klimaat, voeding, toerisme…

De laureaten ontvangen naast een geldbedrag, ook een trofee in de vorm van een origineel kunstwerk.  
 

 

Bijlage – citaten uit het juryrapport over de laureaten

In de categorie « Beeld – Nederlandstalige reportages », eerste prijs ex aequo :

Greet Brouwers en Raf Custers, « Lithium, vloek of zegen » (videoreportage)

« Deze video over de ontginning van lithium in Bolivië, die eind 2010 in verschillende zalen te zien was,  besteedt zowel aandacht aan economische, sociale en milieu-aspecten, en bevat de Noord-Zuid dimensie die een wezenlijk onderdeel is in een duurzame-ontwikkelingsbenadering. Ook voor de participatie van lokale groepen is er aandacht. De jury waardeert dat verschillende stemmen aan bod komen in de reportage. »

In de categorie « Beeld – Nederlandstalige reportages », eerste prijs ex aequo :

An Baccaert en Lode Desmet, « Het nieuwe zoet »

« Deze Panorama-reportage over suiker en de alternatieve zoetstof Stevia bekijkt de wisselwerking  tussen voeding, consumptiepatronen en volksgezondheid, en de jury onderstreept met het toekennen van de prijs aan deze reportage dat dit ook belangrijke aspecten van duurzame ontwikkeling zijn. De auteurs bekijken naast de gezondheids- ook de economische aspecten van voeding, de milieudimensie komt minder aan bod. Het gaat om een visueel aantrekkelijke reportage voor een groot publiek, die door zijn afwisselend karakter een uur lang blijft boeien. »

In de categorie « Audio Franstalig»,  eerste prijs ex aequo :

Corinne Boulangier et Ombeline Oversacq «Waste Free Oceans »

« Deze radioreportage behandelt een interessant initiatief om plastic afval uit de zeeën te halen en te recycleren. De reportage werd uitgezonden in het RTBF-radioprogramma NUWA, dat volledig gewijd is aan thema’s van duurzame ontwikkeling – van de ontginning van palmolie over het gevaar van GSM-straling tot nieuwe betaalsystemen. De jury wenst met de prijs het programma in zijn
geheel te bekronen, dat aan Nederlandstalige kant jammer genoeg geen tegenhanger heeft».

In de categorie « Audio Franstalig»,  eerste prijs ex aequo :

Sophie Brems « La biodiversité de nos terrils »

« Deze reportage in het RTBF-radioprogramma Transversales illustreert dat biodiversiteit geen abstract iets is, maar een gegeven waar we dagelijks mee geconfronteerd worden –ook in een Waalse regio die het sociaal en economisch moeilijk heeft. De jury waardeert met deze prijs het hele journalistieke werk van Sophie Brems bij de RTBF-TV en radio, dat in het teken staat van duurzame ontwikkeling »

In de categorie « Beeld Franstalig»,  eerste prijs :

Manu Coeman en Yvan Beck «LoveMEATender »

«De jury heeft unaniem lof voor deze film, die zowel op TV als in diverse zalen te zien was. De verdienste van LoveMEATender is dat hij het probleem van de overconsumptie van vlees in onze Westerse wereld aankaart zonder in clichés te vervallen. De reportage behandelt zowel de intensivering van de veeteelt, de druk van de prijzen, de ecologische en sociale impact van onze vleesconsumptie … maar toont ook hoe landbouw en veelteelt mogelijk is in harmonie met de natuur. Een genuanceerd werkstuk dat didactisch is zonder belerend te zijn, en een ruim publiek weet te boeien.  »