FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Persprijs 2012 | 25 februari 2013

Start date / end date: 
25/02/2013 - 12:00

Uitreiking FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

Vandaag 25 februari reikte Prins Filip in het Residence Palace te Brussel de “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit, tijdens een conferentie waarop ook de nieuwe raad geïnstalleerd werd en lezingen plaatsvonden door Bernard Bayot, Filip Dierckx en Steven Vanackere over “De financiering van de transitie naar een koolstofarme samenleving”.  

De “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” was dit jaar bestemd voor de geschreven pers, en  de laureaten zijn:

Bij de Nederlandstaligen:

  • Categorie “Kranten”: Barbara Debusschere en collega’s – De Morgen - Extra Bijlage Klimaat Doha 2012
  • Categorie «Tijdschriften»: Jan Bosteels – Humo - Eigen kweek eerst: stadslandbouw
  • Categorie « Elektronische media»: Alma De Walsche – Mo Magazine - De grijze zones van de groene economie

 

Bij de Franstaligen:

  • Categorie “Kranten”: Camille Goret – Metro – Entreprendre autrement
  • Categorie «Tijdschriften»: Thomas Lemaigre en collega’s van Alter Echos – Dossier : Social et alimentation durable : Régime équilibré ?
  • Categorie « Elektronische media»: Geen Prijs toegekend.
  • Buiten categorie: De jury verleent een Prijs aan Gilles Toussaint voor zijn bijdrage aan de rubriek « Planète » in La Libre Belgique

De FRDO Persprijs duurzame ontwikkeling gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media. Deze  editie bekroonteen laureaat in drie categorieën: kranten – tijdschriften – elektronische media (internetpublicaties), en dat in elke taalgroep (Nederlands/Frans).  De laureaten worden aangeduid door een jury, die bestaat uit communicatiedeskundigen van de leden van de raad. Ze ontvangen naast een geldbedrag, ook een trofee in de vorm van een origineel kunstwerk.  

De “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” bekroont een journalistiek product dat zowel beantwoordt aan criteria van inhoudelijke en vormelijke kwaliteit als in zijn berichtgeving blijk geeft van een duurzame-ontwikkelingsvisie.
Dit laatste houdt in dat een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt (economische, ecologische en sociale) en waar mogelijk ook aandacht heeft voor het mondiale kader en het langetermijnperspectief.
Het onderwerp van de journalistieke bijdrage kan zeer uiteenlopend zijn, en zowel te maken hebben met energie, mobiliteit, huisvesting, economie, ruimtelijke ordening, financiën, werkgelegenheid, milieu, armoede, klimaat, voeding, toerisme…

 

 

Bijlage - citaten uit het juryrapport

 

Extra Bijlage Klimaat Doha 2012 – Barbara Debusschere – De Morgen

Deze bijlage werd in De Morgen gepubliceerd op 24 november van vorig jaar, op de vooravond van de klimaattop in Doha. De bijlage geeft duidelijk de inzet van de klimaatonderhandelingen weer, en combineert in de interviews cijfermateriaal met beleidsaanbevelingen en toepassingen van klimaatdenken in diverse sectoren, zoals watertransport, wijnbouw, film, en bosbeheer. Het dossier bevat ook een aantal opinies van derden, en in een redactioneel pleit de auteur voor een doortastend klimaatbeleid. De jury waardeert ook de goede vulgarisering en de mooie layout van deze bijlage, die gecoördineerd en grotendeels geschreven werd door Barbara Debusschere, die sinds 2001 als journaliste bij de Morgen werkt - momenteel is ze er chef wetenschap en redacteur ecologie/klimaat.

Eigen kweek eerst: stadslandbouw – Jan Bosteels – Humo

Dit artikel verscheen in het blad Humo van 21 augustus. Het gaat over diverse vormen van lokale groentenkweek, als alternatief voor geïndustrialiseerde import: de eigen moestuin, volkstuintjes, elfoogsten bij een bioboer en “urban farming”. De auteur heeft aandacht voor zowel de ecologische, sociale als economische aspecten van zijn onderwerp. Het artikel is vlot geschreven in functie van de doelgroep van Humo, in een toegankelijke interviewstijl en met wat relativerende humor. De jury vindt het belangrijk dat een blad voor een breed en jong publiek ook aan dergelijke thema’s aandacht besteedt. Jan Bosteels werkt als freelancejournalist voor verschillende media, onder meer ook voor De Standaard en Argus Actueel.

De grijze zones van de groene economie – Alma De Walsche – Mo Magazine

De jury meent dat het hier om een kritisch en goed gedocumenteerd artikel gaat, waarin verschillende stemmen aan het woord komen. Het artikel bevat de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, in die zin dat het een aantal sociale kanttekeningen plaatst bij het economische en ecologische pleidooi voor een groene economie, en dan vooral in relatie tot de landen van het Zuiden.  De jury merkt ook op dat auteur Alma de Walsche vaak interessante artikelen in verband met duurzame ontwikkening schrijft voor Mo magazine, waar ze sinds 2003 werkt en de thema’s Ecologie en transitie, klimaat, biodiversiteit en landbouw volgt, naast de actualiteit van Latijns-Amerika. Mo Magazine viel twee jaar geleden reeds in de prijzen, met het artikel  van John Vandaele “Het woud is Congo’s grootste armoedebestrijder”

Camille Goret – Metro – Entreprendre autrement – 3 articles

Le jury estime que la publication de ces trois articles sur les coopératives est une initiative à encourager, car Metro est un journal gratuit, largement distribué dans les transports en commun, qui publie plutôt des dépêches la plupart du temps. Ce journal touche un public différent de celui des quotidiens, dont beaucoup de jeunes. Les articles primés sont très concrets, et concernent  un projet reproductible. C’est un sujet proche du citoyen. Il s’agit d’un vérirable travail journalistique, et les 3 piliers du DD sont présents. Les articles ont été publiés également dans l’édition en néerlandais.
Camille Goret pose la question : Comment font les coopératives pour enregistrer des résultats défiant la crise économique, alors qu’elles ne cherchent pas à maximiser leurs profits ? Les coopératives expliquent leur réussite par l’adoption d’un modèle durable. Les prix restent bas, dans l’intérêt des clients, ces clients étant aussi les propriétaires de la coopérative. Et les projets sont très variés. Camille Goret en décrit quelques-uns, dont Crédal, avec son projet novateur d’investissement socialement responsable, et Ecopower, fournisseur d’électricité d’origine éolienne.

Alter Echos de septembre 2012 – Dossier : Social et alimentation durable : Régime équilibré ?

Le jury trouve qu’il s’agit d’un dossier bien écrit, concret, à la portée de tous. Il traite d’un sujet important et complexe. L’alimentation durable est une porte d’entrée pour les filières courtes. C’est aussi un enjeu central en Belgique, face à la crise de l’agriculture. Et c’est un modèle dont d’autres secteurs devront s’inspirer demain. La problématique est bien documentée et bien expliquée. Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont bien mis en évidence. Le dossier d’Alter Echos aborde le sujet sous ses différents aspects : les grands enjeux mondiaux de l’alimentation, développés dans une interview d’Olivier De Schutter, avec ses dimensions sociale et environnementale, et ses impacts sur la santé ;   l’industrie alimentaire ; les problèmes posés par l’étiquetage et les labels ; l’intérêt des circuits courts ; l’éclosion des potagers collectifs ; la problématique de la pauvreté … et d’autres encore.

Gilles Toussaint – La Libre Belgique du 21/01/2012 : Tempête dans un bac à sable

Le jury souhaite accorder un Special Award « hors catégorie »  à Gilles Toussaint  pour son travail en général, indépendamment du Prix de cette année.
Le jury a fort apprécié notamment  ses articles lors de la conférence Rio+20 cet été, et tient à le récompenser pour son rôle déterminant dans la rubrique « Planète » de La Libre Belgique. Cette page aborde régulièrement des aspects du développement durable. Le jury estime important qu’un grand quotidien comme La Libre Belgique consacre une page spéciale à cette problématique.