FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Samen naar 2050 | Partnerschappen voor duurzame ontwikkeling

Start date / end date: 
10/06/2014 - 09:00 tot 17:00

DOCUMENTEN - PRESENTATIES

Dinsdag 10 juni 2014
09.00 - 17.00 uur
Pacheco Centre, Brussel

Op dinsdag 10 juni organiseren vier federale instellingen samen een conferentie over 'partnerschappen voor duurzame ontwikkeling'. Om de langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling concreter te maken, kijken we naar bestaande en nieuw op te starten partnerschappen.

Wat is een partnerschap? Welke rol hebben de overheid en het middenveld daarbij? Hoe vertalen ze duurzame ontwikkeling tegen 2050? Deze sleutelvragen komen allemaal aan bod tijdens deze conferentie.

Meer info hier, en via het mailadres contact@duurzameontwikkeling.be .

Organisatie: Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling | Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling | Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling | Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau