FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Seminarie | Biomassa

Start date / end date: 
03/10/2007 - 13:30

Het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden: economische, sociale en ecologische kosten en baten en de toepassing van duurzaamheidscriteria

 

Intern Seminarie FRDO |  Woensdag 3 oktober 2007

In het kader van de klimaatproblematiek en de energiezekerheid werden ambitieuze internationale doelstellingen geformuleerd op gebied van het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden. Steeds meer rijzen er vragen i.v.m. de gevolgen voor het milieu, de biodiversiteit, de voedselprijzen, …. Het gaat om een complexe materie met een sterke internationale dimensie.

De FRDO organiseert daarom een intern seminarie over de problematiek dat wil focussen op belangrijke economische, sociale en ecologische kosten en baten van het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden en de toepassing van duurzaamheidscriteria.
           
We doen daarvoor beroep op internationale experten om ons wegwijs te maken in de kansen, knelpunten en beleidskeuzes in verband met het gebruik van biomassa. Het seminarie richt zich daarbij op de leden van de raad, de leden van de werkgroepen en geïnteresseerden uit de lidorganisaties. Er wordt simultaanvertaling voorzien (Nederlands, Frans, Engels).

Het volledige programma vindt u hieronder. Het seminarie vindt plaats op woensdag 3 oktober 2007, van 13.30 u tot 17.30 u, in zaal Storck bij de FOD WASO, Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel (vlakbij het Zuidstation, in het zelfde gebouw als het secretariaat van de FRDO).

 

Programma

 • 13.30 | Inleiding - door Dr. Dries Lesage (voorzitter van de werkgroep Internationale Betrekkingen)
 • 13.35 | Milieubalans: toepassingen van biomassa - Gustav Resch, Vienna University of Technology |
  • optimaal gebruik van biomassa voor de productie van elektriciteit, verwarming en biobrandstoffen: actueel en geprojecteerd gebruik
  • kwalitatieve aspecten (efficiëntie en rendement van de toepassing, broeikasgasbalans, uitstoot schadelijke deeltjes, ...)
 • 14.15 | Productie van biomassa - Justus von Geibler, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy
  • productiepotentieel (landgebruik, handel (import/export): actuele productie  en gebruik en toekomstig gebruik (wie produceert wat en wie verbruikt wat), internationale handel, exporteren of produceren voor eigen gebruik?
 • 14.55 | Sociaal-economische balans -  Richard Doornbosch, OESO
  • gevolgen voor milieu en biodiversiteit, ontwikkeling, tewerkstelling, landbouw, voedselprijzen
 • 15.35 | Koffiepauze
 • 15.50 | Internationaal en nationaal beleid biomassa + evaluatie - Kyriakos Maniatis, Europese Commissie, DG TREN
  • Internationale beleidskader biobrandstoffen, verschillende benaderingen van landen (subsidies, fiscaliteit, normeringen, ...) beleidsinitiatieven, duurzaamheidscriteria, ...
 • 16.30 | Vragenronde  
 • 17.25 | Voorlopige conclusies - door Dr. Dries Lesage (voorzitter van de werkgroep Internationale Betrekkingen)
 • 17.30 Einde

Federale raad voor duurzame ontwikkeling

De FRDO groepeert maatschappelijke organisaties en geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het beleid inzake duurzame ontwikkeling. Hij organiseert ook activiteiten om het draagvlak voor duurzame ontwikkeling te vergroten.

FRDO, Ernest Blerotstraat 17, 1070 Brussel
 telefoon: 02-743 31 50; fax: 02-743 31 59
 e-mail: mail@frdo-cfdd.be
 website: http://www.frdo-cfdd.be/

 

 • Dries Lesage (UGent) | Dr. Dries Lesage is als postdoctoraal onderzoeker FWO verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de UGent. Hij verricht onderzoek en publiceert over mondialisering en het beheer van mondiale problemen. Hij doceert de vakken 'Theorie van de Internationale Betrekkingen' en 'Mondialisering en Global Governance'.
 • Gustav Resch (Vienna University of Technology) | Gustav Resch werkt sinds 2000 bij het Institute of Energy Economics. Hij heeft een diploma electrical engineering (Energy Technology) van de Vienna University of Technology. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op de promotie van strategieën voor hernieuwbare energiebronnen en de integratie ervan in een geliberaliseerde energiemarkt. Meer info: http://www.eeg.tuwien.ac.at/staff/staff_detail.php?id=11
 • Justus von Geibler (Wuppertale Institute) | Project Co-ordinator Research Group 4: Sustainable Production and Consumption aan het Wuppertale Institute. Justus von Geibler studeerde Bosbouw aan de Georg-August-Universität te Göttingenen en Environmental Management and Policy studies aan het International Institute for Industrial Environmental Economics aan de Universiteit van Lund (Zweden). In 2002 werd hij Research fellow aan het Wuppertal Institute waar hij onderzoekt verricht naar Institutional change and biomass trade. Hij is gespecialiseerd in duurzaamheidsindicatoren en rapportering op bedrijfs- en sectorniveau, in overheidsstructuren voor duurzame productie en consumptie, in duurzaam bosbeheer en houtindustrie en in stakeholder dialoog en communicatie over globale productieketens, levenscyclus duurzaamheids effectbeoordeling van nieuwe technologieën zoals informatie- en communicatietechnologieën en biotechnologie.
 • Richard Doornbosch (OESO) | Komt uit de financiële wereld en werkte ondermeer voor het Ministerie van Financiën van Nederland als Senior Economist binnen het Directoraat Financieel en Economisch Beleid Nederland. Binnen de OESO is hij momenteel Principal Advisor bij de Round Table on Sustainable Development. Hij coördineert er het werk van de Round Table on Sustainable Development, rapporteert hierover direct aan de voorzitter, stelt de agenda samen en staat in voor de uitbouw en coördinatie van het werkprogramma met overheden, intergouvernementele organisaties en de privé-sector. Verder beheert hij projecten over het technische potentieel en economische vooruitzichten voor clean energy technologies, instrumenten voor technologische ontwikkeling en R&D prioriteiten, carbon finance en illegale houtkap en ontbossing.
 • Kyriakos Maniatis (Europese Commissie DG TREN) | Principal Administrator, Biofuels and Polygeneration bij het Algemeen Directoraat Energie & Transport van de Europese Commissie. Kyriakos Maniatis behaalde een dotoraat in Chemical Engineering aan de universiteit van Aston in Birmingham in 1987. Meer dan 25 jaar werkte hij op thermochemische conversie van biomassa & afval en doceerde 10 jaar lang ingenieurs- en managementcursussen aan het Vesalius College van de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceerde meer dan 100 werken (research papers, conference proceedings, boeken en beleidspapers).   De laatste 5 jaar was hij lid van het team binnen DG TREN dat de EU RIchtlijn voor de promotie van biobrandstoffen voor transporttoepassingen schreef en voor de opvolging instaat. Hij schreef ook mee aan de Mededeling van de Europese Commissie Het Biomassa-Actieplan. Hij stond ook mee aan de wieg van de CEN standardisatie voor vaste biobrandstoffen en bioethanol en werkte ook mee aan een biodiesel standaard. Hij is technische verantwoordelijke voor demonstrateiprojecten op het gebied van biobrandstoffen voor transport en polygeneratie. Hij is IEA Bioenergy ExCo lid voor de Europese Commissie en was ExCo voorzitter in 2002 en 2005-2007.

TEKSTEN