FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Seminarie | Indicatoren duurzame ontwikkeling

Start date / end date: 
14/10/2008 - 13:30

Een kompas voor België? Indicatoren voor duurzame ontwikkeling

Seminarie indicatoren FRDO

 

Dinsdag 14 oktober 13u30 tot 17u |  zaal Storck,  FOD WASO,  Ernest blerotstraat 1, 1070 Brussel

De presentaties van de verschillende sprekers vindt u onderaan deze pagina.

           

Verslag seminarie

Sem_indicat_rapp.pdf

 

Programma

In de drie adviezen die hij sinds 2002 uitbracht over indicatoren (advies over een indicatorenset voor duurzame ontwikkeling van 28 september 2007 (2007a15), het advies over het participatief opmaken van een instrumentenbord voor duurzame ontwikkeling voor België van19 februari 2004 (2004a01) en het advies van 16 april 2002 over indicatoren voor duurzame ontwikkeling (2002a03) onderstreepte de FRDO dat ons land een “instrumentenbord voor duurzame ontwikkeling” moet opstellen en gebruiken om het beleid te oriënteren.   

De raad wenst bij te dragen tot dit proces, en startte daarom een denkoefening om tot een lijst van indicatoren duurzame ontwikkeling te komen, met inbreng van externe experten. Dit leidde afgelopen jaar tot een advies, dat duidelijk maakt hoe de maatschappelijke actoren denken over het thema. Het advies stelt een lijst van toestandindicatoren voor, waarmee men kan beoordelen wat de belangrijkste sterke en zwakke punten van ons land zijn om tot een duurzame ontwikkeling te komen.

De FRDO zal zijn indicatorenlijst, die tien thema’s omvat en drie niveaus, voorstellen tijdens een  seminarie op 14 oktober in Brussel. Daarbij zullen de indicatoren voor België vergeleken worden met die van vier andere landen (Duitsland, Zweden, Nederland en Frankrijk), en met het Europese gemiddelde.  
 Uit de oefening blijkt dat de indicatorenlijst nog aangepast dient te worden, zowel wat de methodologie als wat de gegevens betreft. Met name op het vlak van milieu, mobiliteit, productie en  consumptie en partnership zijn bijkomende data nodig. Tijdens het seminarie gaan we nader in op deze lacunes.

Het seminarie omvat drie luiken :

 • Eerst komt de indicatorenlijst van de FRDO aan bod, met toepassing op de Belgische situatie en een vergelijking met andere landen.
 • Daarna geeft een expertenpanel zijn mening over het opstellen van een nationale lijst van indicatoren voor duurzame ontwikkeling.
 • Ten slotte zullen vertegenwoordigers van de federale regering, de gewesten en de gemeenschappen verduidelijken hoe ze momenteel indicatoren voor duurzame ontwikkeling gebruiken en hoe ze tegenover het initiatief van een nationaal instrumentenbord staan.

Het seminarie sluit af met een debat op basis van vragen uit de zaal.        

Voorzitter van het seminarie: Jehan Decrop, ondervoorzitter van de werkgroep wetenschappelijk onderzoek van de FRDO

 

 • 13.30u | De adviezen over indicatoren voor duurzame ontwikkeling van de FRDO, Prof. Leo Sleuwaegen, voorzitter van de werkgroep wetenschappelijk onderzoek van de FRDO
 • 13.45u | De lijst indicatoren voor duurzame ontwikkeling van de FRDO, Marc Depoortere, wetenschappelijk medewerker FRDO
 • 14.40u | Koffiepauze
 • 15.00u | Expertenpanel | Met Natacha Zuinen (Task Force duurzame ontwikkeling – Federaal Planbureau), Jo Van Assche (Centrum voor duurzame ontwikkeling), Paul-Marie Boulanger (Institut pour un développement durable) en Edwin Zaccaï (Centre d'études du développement durable)
 • 15.40u | Debat - vragen
 • 15.55u | Beleidspanel (regio’s, gemeenschappen en federaal) | Met Luk Bral (Studiedienst van de Vlaamse Regering), Vincent Brahy  (Région wallonne) en Cédric van de Walle (Kabinet van Minister Magnette)
 • 16.25u | Debat - vragen
 • 16.45u | Conclusie
 • 17.00u | Einde

 

Presentaties