FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Seminarie | Vierde federaal rapport

Start date / end date: 
03/03/2008 - 14:00

Intern Seminarie FRDO Vierde Federaal Rapport

Maandag 3 maart 2008 14u tot 17u

De raad organiseert een intern seminarie over het vierde federaal rapport duurzame ontwikkeling, op maandag 3 maart 2008 van 14u tot 17u in zaal 018 van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, 1060  Brussel.

Dit rapport van de Task Force Duurzame Ontwikkeling (Federaal Planbureau) met als titel 'De transitie naar een duurzame ontwikkeling versnellen', kijkt vooral naar de toekomst. Het presenteert ambitieuze doelstellingen van duurzame ontwikkeling en schetest twee mogelijke wegen om die doelstellingen tegen 2050 te bereiken.

De ppt-presentatie van de Task Force en het verslag van het seminarie kunnen op het secretariaat aangevraagd worden.