FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies voor het herstelbeleid van de federale regering

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling heeft een advies gepubliceerd over het herstelbeleid dat tot doel heeft de economie in ons land te ondersteunen na de Corona-lockdown.

De raad meent dat dit herstelbeleid gebaseerd moet zijn op een langetermijnvisie die de drie dimensies van duurzame ontwikkeling integreert. Het heeft geen zin vandaag beleidsoplossingen voor te stellen voor economisch herstel op korte termijn die nog grotere problemen voor de toekomst met zich brengen.

De FRDO meent dat een langetermijnvisie voor de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij niet alleen het herstelbeleid op korte termijn dient te oriënteren, maar dat het er eveneens een belangrijke impuls voor kan betekenen. De doelstelling van een koolstofarme economie die zuinig omspringt met energie en grondstoffen kan bijdragen tot het aantrekken van onze economie vandaag.

In zijn advies gaat de raad nader in op de principes van een herstelbeleid in het kader van een transitie naar duurzame ontwikkeling, en formuleert hij ook een aantal ideeën op het vlak van de financiering van het herstel.  

Het advies van de raad.

 

Photo by Viktor Hanacek