FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Algemene vergadering van 27 mei

Op dinsdag 27 mei vond de tweede algemene vergadering plaats. Twee adviezen werden goedgekeurd. Een eerste advies bevat aanbevelingen voor de nieuwe federale regering voor een beleid duurzame ontwikkeling. Het tweede advies gaat over de concretisering van de transitie van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050. Dat tweede advies is een primeur voor de raad. Het is immers een gemeenschappelijk advies, samen met de regionale adviesraden SERV, Minaraad, CESW, CWEDD, ESRBHG en RLBHG.

Verder werden tijdens de vergadering de rekeningen 2013 en de begroting 2014 van de raad goedgekeurd. Ook het huishoudelijk reglement en het jaarverslag werden goedgekeurd.

Er werd ook toelichting gegeven bij de conferentie van 10 juni over partnerschappen voor duurzame ontwikkeling en het lunchdebat van 27 juni over een duurzamer gebruik van de auto. Ten slotte was er ook een voorstelling van de vernieuwde website van de FRDO.