FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Balans van de vooruitgang van België naar de SDGs

Het Federaal Planbureau publiceerde de Balans 2016 van de duurzame ontwikkelingsindicatoren.

Die balans presenteert op basis van een voorlopige set van 31 indicatoren een eerste opvolging van de uitvoering  van  de  17  duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen  (Sustainable  Development  Goals  –  SDGs) die in september 2015 door de VN werden aangenomen. De balans toont dat er in veel domeinen bijkomende inspanningen nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te bereiken.

  • Voor slechts 4 van de 13 indicatoren met een precieze doelstelling zou de voortzetting  van de huidige trend het mogelijk maken hun doelstelling te  bereiken (of bijna te bereiken voor een 5de indicator).
  • Slechts 6 van de 18 andere indicatoren evolueerden tussen 2000 en 2015 in de gewenste richting.
  • De sociale indicatoren evolueren naar verhouding het minst in de richting van hun doelstelling.

Volledig persbericht | Volledige studie