FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Conferentie ‘Relance en transitie’ van 20 mei

De coronacrisis en de heropleving van de economie zijn het onderwerp van een ongekend maatschappelijk debat, waarin de overgang naar duurzamere productie- en consumptiewijzen centraal staat. Tijdens deze conferentie deelden drie Belgische economen hun ideeën over dit onderwerp.