FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

De FRDO financiert een vergelijkende studie over de SDGs als hefboom voor een verandering van de beleidspraktijk

In 2015 werden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDGs (Sustainable Development Goals) goedgekeurd door de wereldgemeenschap. Het komt er nu op aan om die SDGs ook daadwerkelijk te realiseren.

Het is in dat kader dat de FRDO heeft beslist een studie te financieren met als hoofddoel de uitvoering van de SDGs in landen die vergelijkbaar zijn met het onze nader te onderzoeken. Zo kunnen we zinvolle lessen trekken uit die ervaringen om zo te komen tot een betere implementatie van de SDGs in ons land.

Bent u geïnteresseerd? Alle informatie is beschikbaar via deze link. De offertes dienen het secretariaat van de FRDO te bereiken voor 30 mei 2017 om 10.00 uur.

Er is een informatiesessie voorzien op 15 mei 2017 om 14.00 uur bij de FRDO, Financietoren, 7de verdieping, Kruidtuinlaan 50/70, 1000 Brussel.

BESTEK | OFFERTEFORMULIER