FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Derde algemene vergadering

Op vrijdag 27 juni vond de derde algemene vergadering van dit jaar plaats. Twee adviezen werden goedgekeurd (2014a06 en 2014a07). Er was ook een boeiende uiteenzetting door Tim Bogaert (Buitenlandse Zaken) over de stand van zaken in de internationale onderhandelingen voor het kader Post-2015, dat de opvolger zal worden van de huidige millenniumdoelstellingen.