FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Europese duurzaamheidsraden roepen op meer te investeren in het internationale spoorverkeer na de Coronacrisis

Europa kan en moet meer doen om het internationale passagiersvervoer per spoor te verbeteren. Dit zal bijdragen tot de milieudoelstellingen van de EU, het concurrentievermogen van regio’s versterken en duurzaam toerisme stimuleren. Bovendien zal de transportsector steun van de EU nodig hebben na de huidige COVID-19-crisis.

Deze steun kan een stimulans vormen voor een duurzamer en efficiënter mobiliteitssysteem in de hele Europese Unie, waarbij een ​​verschuiving plaatsvindt van luchtvaart naar spoorverkeer, met name voor korteafstandsvluchten.

Een Europees consortium van overheidsadviesraden, waaronder de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, dringt er daarom bij de Europese Commissie op aan om het internationale passagiersvervoer per spoor te stimuleren, en stuurden in dit verband een open brief naar Europees Commissaris voor Transport Adina Valean.

U vindt een uitgebreid persbericht in het Engels hier.

De brief naar Adina Valean vindt u hier.

 

Foto Victor Hanacek