FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Geef ons je mening over het voorontwerp van het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Het voorontwerp van het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling ligt op tafel voor consultatie. De tekst is een eerste voorstel van duurzame acties en maatregelen. Organisaties, adviesraden, parlementen en burgers kunnen tot 8 juni hun opmerkingen of suggesties doorgeven.