FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Hommage aan Marc Pallemaerts

Hij is zonder twijfel een van de drijvende krachten geweest achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling en klimaatverandering van de laatste 20 jaar, binnen België en wereldwijd.   Zijn verdiensten en verwezenlijkingen zijn te talrijk om hier op te sommen.  De Dienst Klimaatverandering wil hem vooral eer betonen voor zijn niet aflatende inzet voor de ontwikkeling van het internationale, Europese en Belgische klimaatbeleid, maar Marc was ook een belangrijke actor op het gebied van gevaarlijke stoffen, openbaarheid van bestuur, toegang tot het recht en veel andere onderwerpen.

Marc zal ook gemist worden voor zijn passie en gedrevenheid en velen zullen zich hem herinneren als een te duchten onderhandelingspartner.  Hij handelde echter altijd in respect voor de ander en altijd op basis van gefundeerde en in zijn waarden en principes verankerde argumenten.

Maar hij zal anderzijds zeker ook worden herinnerd voor zijn bescheidenheid, zijn luisterbereidheid, zijn menselijkheid, zijn openhartigheid, zijn zin voor rechtvaardigheid en zijn fundamentele oprechtheid.

Hij was voor velen een inspiratiebron, een partner, een gids en een vriend.

Onze dank voor alles wat je hebt betekend Marc, je zal vreselijk worden gemist en we zullen je niet vergeten.

(Zie ook deze pagina.)