FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Naar een koolstofarme maatschappij in 2050

In het kader van de internationale onderhandelingen onder de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden een strategie voor een koolstofarme ontwikkeling te ontwikkelen. Een dergelijke strategie moet passen binnen het Europees engagement om de broeikasgasuitstoot tegen 2050 met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Deze site presenteert de initiatieven die de federale overheid heeft genomen als bijdrage aan de ontwikkeling van een Belgische strategie voor koolstofarme ontwikkeling.