FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Overlijden Rudi Verheyen

Op 7 januari overleed prof. em. Rudi Verheyen (UA). Rudi Verheyen was van 2001 tot 2006 ondervoorzitter van de FRDO. Hij toonde een grote belangstelling voor duurzame ontwikkeling en het overleg tussen de wetenschappelijke wereld en de maatschappelijke actoren. Hij gaf hierbij blijk van een brede visie en veel aandacht voor de kwaliteit van de werking van de raad.

De FRDO deelt in het verdriet van zijn familie.

(foto: VITO)