FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Side events FRDO COP21 Parijs

7 december 2015

De FRDO organiseerde op 7 december 2015, in samenwerking met Climate Alliance en de Universiteit van Delaware, een event over klimaatneutrale steden, in de marge van de COP in Parijs.

Tijdens haar inleiding benadrukte Magda Aelvoet, voorzitster van de FRDO, het belang van de bijdrage van lokaal beleid als antwoord op de globale klimaatuitdaging. Ze legde uit dat de raad in 2015 een bijzondere inspanning wilde leveren op het vlak van sensibilisering van het publiek door de productie van een film te financieren over positieve lokale klimaatinitiatieven in België, met als titel De ronde van klimaatneutraal België.

In verschillende tussenkomsten werd vervolgens uitgelegd op welke manier het Europese initiatief van het Burgemeestersconvenant zou kunnen uitzwermen elders in de wereld, en vooral dan in Zuid-Amerika, om zo lokale besturen aan te zetten een beleid te ontwikkelen dat positief is voor het klimaat en de levenskwaliteit van burgers. Die tussenkomsten werden geïllustreerd met enkele fragmenten uit de film van de FRDO.

Nicolas Tsurukawa, lid van de Franstalige Jeugdraad, had het daarna over de rol die jongeren kunnen spelen in die dynamiek. Hij benadrukte daarbij het belang van een ondersteunend regelgevend kader dat het jonge ondernemers mogelijk maakt om stedelijke innovatieve bedrijven op te starten die goed zijn voor het klimaat.

Marie Christine Marghem, minister van energie, milieu en duurzame ontwikkeling, sloot het event af met een verwijzing naar bestaande klimaatneutrale projecten in België, die zich nog verder zullen ontwikkelen in de toekomst.

 

8 december 2015

De FRDO organiseerde op 8 december 2015 tijdens de COP in Parijs een event over instrumenten om te komen tot een grotere bewustmaking gericht op de transitie naar een lagekoolstofsamenleving.

Als inleiding benadrukte Marie Christine Marghem, minister van energie, milieu en duurzame ontwikkeling, het feit dat de overheidsdiensten beter zouden moeten samenwerken, op een transversale manier, zich meer zouden moeten richten op de buitenwereld en meer zouden moeten samenwerken met het middenveld om deze transitie mogelijk te maken. Op korte termijn is het doel een energiepact afsluiten met de gewesten, en dat ook in samenwerking met het middenveld.

Vincent van Steenberghe, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Milieu, stelde een tool voor – binnenkort online beschikbaar – die het voor jongeren en een ruim publiek mogelijk moet maken om op een transparante manier transitiescenario’s te ontwikkelen naar een lagekoolstofsamenleving. Dat alles met het doel die dynamiek beter te begrijpen.

Professor Jean-Pascal van Ypersele was uitgenodigd om te reflecteren over het thema van de bewustmaking. Hij stelde dat dat een essentiële kwestie is en zei dat het nodig is dat men zijn of haar discours aanpast, en dat op het niveau van de inhoud en het gebruikte medium, in functie van het beoogde publiek. Het is verder belangrijk om steeds eerlijk te zijn in de communicatie, zonder overdrijving of onnodig alarmisme. Professor van Ypersele voegde nog toe dat men het besef van de uitdaging zou moeten wekken in de school, onder meer tijdens de wetenschapslessen.

Het event werd afgesloten door de vertoning van een fragment uit de film die de FRDO bestelde over lokale klimaatinitiatieven in België, met als titel De ronde van klimaatneutraal België. De film zal ruim verspreid worden als instrument voor sensibilisering.