FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

STUDIE | Elektrificatie van de mobiliteit

STUDIE | Elektrificatie van de mobiliteit

Deze studie over de behoeften aan elektrificatie van de mobiliteit en de daarmee samenhangende economische, ecologische en sociale gevolgen werd tussen februari en november 2021 uitgevoerd door CLIMACT voor rekening van de FRDO. De in dit verslag naar voren gebrachte standpunten zijn die van CLIMACT, en weerspiegelen niet noodzakelijk die van de leden van de FRDO. De studie is hier beschikbaar.

Het begeleidingscomité van de studie bestond uit de volgende personen:

 • Bocqué Stéphane (FEBEG - Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven)
 • Courbe Pierre (IEW - Inter-Environnement Wallonie)
 • Crabs Bérénice (SYNERGRID)
 • de Villegas Eloïse (VBO - Het Verbond van Belgische Ondernemingen)
 • Degaillier Michel (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)
 • Dehoux Fabrice (FRDO - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Demilie Laurent (FOD Mobiliteit en Vervoer)
 • Depoortere Marc (FRDO - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Dierickx Florian (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)
 • Dumoulin Bart (BBL - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw)
 • Gyselynck Bertrand (Energia)
 • Hoogsteyns Frederik (CRB - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven)
 • Lizin Sebastien (UHasselt)
 • Lobet Lucie (CRB - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven)
 • Maes Fre (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)
 • Magritte Olivier (FOD Sociale Zekerheid)
 • Quintard Christophe (FGTB - Fédération Générale des Travailleurs de Belgique)
 • Schrans Jean-Benoît (Energia)
 • Sohier Lieze (CRB - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven)
 • Sokolowski Sophie (FIDO - Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
 • van Steenberghe Vincent (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)
 • van Ypersele de Strihou Jean-Pascal (UCLouvain)
 • Verhaegen Anne-Sophie (FOD Mobiliteit en Vervoer)

 

Photo by Michael Fousert on Unsplash