FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

STUDIE | Financiering energierenovatie van gebouwen

STUDIE | Financiering energierenovatie van gebouwen

In België is de energieprestatie van gebouwen - en zeker van de gebouwen gebruikt door de Federale Overheid - sterk ondermaats. Grootscheepse energetische gebouwstrategien zijn nodig om tot forse reducties van broeikasgasemissies te komen ook in de sector van publieke diensten, en een stap te zetten naar een lagekoolstofmaatschappij in 2050. Eén van de belangrijkste hinderpalen voor een dergelijke renovatie is de financiering. Daarom liet de FRDO een studie uitvoeren die dit probleem van financiering in detail bekijkt en een aantal aanbevelingen formuleert om investeringen in de energetische renovatie van publieke gebouwen te verzekeren.

De studie werd uitgevoerd door het bureau Tractebel/Engie in samenwerking met SuMa Consulting en EY. In een eerste deel komen een aantal maatregelen aan bod die nodig zijn om specifieke reductiedoelstellingen te halen. Een tweede deel lijst de belangrijke knelpunten voor financiering op. Het derde en belangrijkste deel formuleert aanbevelingen om de transitie naar energieneutrale gebouwen te verzekeren, en dit zowel voor de federale, gewestelijke als lokale beleidsniveaus.

 

DE STUDIE