FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Publicaties

 

De belangrijkste publicaties van de FRDO zijn de adviezen rond duurzame ontwikkeling op vraag van de Belgische federale overheid of op eigen initiatief. Jaarlijks vraagt de raad ook een opvolgingsverslag van deze adviezen aan de betrokken ministers of staatssecretarissen.

Daarnaast publiceert de raad ook regelmatig nieuwsbrieven, (FRDO-info of Update Rio+20 en EU 2020), met de laatste informatie over de werkzaamheden van de raad. Ook wordt elk jaar een jaarverslag opgesteld.

Tot slot vindt u in de rubriek pers en opinie persartikels en opiniestukken. In de rubriek andere vindt u het krantje van de FRDO, de brochure over communiceren over DO en andere documenten die betrekking hebben op de raad en zijn werking.De FRDO publiceert daarnaast ook documenten over de door hem georganiseerde publiek toegankelijke studiedagen (symposia, seminaries, rondatafels), die u onder fora vindt.