FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies betreffende de federale inbreng in het Nationaal Energie Klimaat Plan 2030

Publication date: 
30/05/2018 - 14:00
  • Op vraag van de minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, in een brief van 12 april 2018
  • Voorbereid door de werkgroep “Energie en klimaat”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 30 mei 2018