FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende opheffing van de bepalingen met betrekking tot de etikettering van spuitbussen die geen stoffen bevatten die de ozonlaag afbreken

Publication date: 
27/01/2010 - 10:45
  • 27 januari 2010
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, de heer Paul Magnette