FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten va

Publication date: 
27/01/2010 - 10:45
  • 27 januari 2010
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, de heer Paul Magnette