FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies betreffende een ontwerpstudie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 en het bijhorende milieueffectenrapport

Publication date: 
27/06/2014 - 09:00
  • Op vraag van Staatsecretaris voor Leefmilieu, energie, mobiliteit en voor Staatshervorming, de heer Melchior Wathelet, in een brief van 26 februari 2014.
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 27 juni 2014