FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies betreffende het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 5 oktober 1998 tot beperking an het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

Publication date: 
20/04/1999 - 15:30
  • 20 april 1999
  • gevraagd door staatssecretaris voor leefmilieu Jan Peeters